Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41373)
Inne bazy bibliograficzne (14436)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1984)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7504)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Kosowska, Paulina

Przepływ powietrza w kanale z płaską przepustnicą jednopłaszczyznową. Część II: Obliczenia na podstawie komputerowego modelowania dynamiki przepływu powietrza i badania na stanowisku laboratoryjnym

typ: artykuł

 

Wariant tytułu Air flow in a ventilation duct with a plane damper. Part II: Computational fluid dynamics analysis of air flow and tests in the laboratory
Data wydania 2012
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydawnictwo PK
Język polski

tematyka
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń momentu obrotowego powstającego w osi przepustnicy przeprowadzone w oparciu o model numeryczny 2D zjawiska fizycznego polegającego na przepływie powietrza przez ... więcej

The paper presents the calculation results of torque that is formed in damper’s axis of rotation, performed based on 2D numerical model of physical phenomena involving the flow of air through the plane ... więcej
Klasyfikacja PKT [920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe przepływ powietrza, wentylacja, klimatyzacja, modelowanie CFD, zawór motylowy

air flow, ventilation, air-conditioning, CFD modeling, butterfly valve
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Środowiska [Ś]

zasób
Plik zasobu KosowskaP_PrzeplywPowietrzaII.pdf
Format pdf
Licencja Licencja PK. Brak możliwości edycji i druku.
Prawo dostępu Zasób dostępny dla wszystkich
Liczba pobrań 5348

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/