betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9185)
    Artykuły i Czasopisma (6744)
    Publikacje książkowe (473)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1754)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36004)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8985)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1804)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 4. Chemia z. 1-Ch

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
Kolekcja
Technical Transactions. Chemistry
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14

Komorowicz, Tadeusz
Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki chemiczne drogą inhalacyjną
Typ: artykuł
Kulawik, Agnieszka; Tal-Figiel, Barbara; Rynczak, Ewelina; Incinillas Ramos, Noemí
Stabilne farmaceutyczne emulsje pierwotne typu o/w
Typ: artykuł
Laskowska, Barbara; Kurek, Stefan S.; Stokłosa, Andrzej
Wpływ stężenia tlenu i kwasu na protonowanie anionorodnika ponadtlenkowego
Typ: artykuł
Michorczyk, Piotr; Ogonowski, Jan; Vogt, Otmar; Litawa, Barbara
Utleniająca konwersja metanu w obecności O2 i CO2 na wybranych katalizatorach tlenkowych
Typ: artykuł
Makara, Agnieszka; Wzorek, Zbigniew; Banach, Marcin
Pirofosforany sodu – właściwości fizykochemiczne, zastosowanie i metody produkcji
Typ: artykuł
Michorczyk, Piotr; Ogonowski, Jan; Wojcieszak, Krzysztof
Odwodornienie propanu w obecności CO2 – dezaktywacja odwracalna i nieodwracalna katalizatora Cr-O/MCM-41
Typ: artykuł
Magiera, Janusz; Neupauer, Krzysztof
Analiza sprawności kolektorów słonecznych różnych typów
Typ: artykuł
Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna; Sawicz, Katarzyna
Ocena przydatności pochodnych ftalimidu do monitorowania fotopolimeryzacji kationowej metodą FPT
Typ: artykuł
Pabiś, Aleksander
Środki prawne na straży bezpieczeństwa chemicznego
Typ: artykuł
Pagacz, Joanna; Pielichowski, Krzysztof
Otrzymywanie i ocena właściwości nanokompozytów PVC/MMT wytwarzanych metodą rozpuszczalnikową
Typ: artykuł
Prociak, Aleksander; Pielichowski, Jan; Pawlik, Henryk
Synteza polioli z oleju palmowego przeznaczonych do otrzymywania elastycznych pianek poliuretanowych
Typ: artykuł
Popielarz, Roman; Sawicz, Katarzyna; Ortyl, Joanna
Nowe sondy fluorescencyjne do monitorowania procesu utwardzania żywic epoksydowych
Typ: artykuł
Skoneczna, Joanna; Ciesielczyk, Włodzimierz
Analiza pracy pomp ciepła z czynnikiem roboczym R407C
Typ: artykuł
Sobczak, Agnieszka; Błyszczek, Ewa
Kierunki zagospodarowania produktów ubocznych z przemysłu mięsnego
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/