betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Fundamental Sciences
Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe

typ: seria

  

ISSN 2081-2671
Wydawca Wydawnictwo PK
Kolekcja
Technical Transactions
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Technical Transactions iss. 16. Fundamental Sciences iss. 1-NP
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2016

Technical Transactions iss. 20. Fundamental Sciences iss. 2-NP
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2015

Technical Transactions iss. 19. Fundamental Sciences iss. 1-NP
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2015

Technical Transactions iss. 17. Fundamental Sciences iss. 3-NP
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2014

Technical Transactions iss. 16. Fundamental Sciences iss. 2-NP
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2014

Technical Transactions iss. 7. Fundamental Sciences iss. 1-NP
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2014

Technical Transactions iss. 4. Fundamental Sciences iss. 1-NP
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2013

Czasopismo Techniczne z. 18. Nauki Podstawowe z. 1-NP
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2012

Czasopismo Techniczne z. 22. Nauki Podstawowe z. 1-NP
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2011

Czasopismo Techniczne z. 1. Nauki Podstawowe z. 1-NP
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2010

Czasopismo Techniczne z. 8. Nauki Podstawowe z. 1-NP
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2009


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/