Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 9. Budownictwo z. 2-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
ISSN 1897-628X
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 36
12
następne

Czkwianianc, Artem; Kozicki, Jan; Urban, Tadeusz
Żeliwne belki w XIX-wiecznych budynkach przemysłowych
typ: artykuł
Deja, Barbara Maria
Inżynieryjne problemy zabezpieczenia i utrzymania gotyckiej Bazyliki Mniejszej p.w. św. Jakuba Starszego w Olsztynie
typ: artykuł
Drobiec, Łukasz
Przyczyny zniszczeń i sposób remontu murów Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej
typ: artykuł
Drozdek, Edyta M.
Żarskie zespoły willowo-ogrodowe okresu uprzemysłowienia
typ: artykuł
Dulińska, Joanna
Weryfikacja doświadczalna charakterystyk dynamicznych zabytkowych mostów kamiennych
typ: artykuł
Gigiel, Józef M.; Baran, Wiesław
Restauracja elementów nośnych paradnej klatki schodowej zespołu klasztorno - pałacowego w Rudach
typ: artykuł
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Wojdak, Ryszard
Rekonstrukcja dachu kościoła św. Katarzyny w Gdańsku
typ: artykuł
Górski, Marcin
Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Bołszowcach na Ukrainie. Historia i koncepcje napraw konstrukcji
typ: artykuł
Gromysz, Krzysztof; Drobiec, Łukasz; Pająk, Zbigniew
Problemy zabudowania nowych dzwonów w wieży Kościoła Mariackiego w Katowicach
typ: artykuł
Gruszczyński, Maciej; Wereski, Wojciech
Ochrona i naprawa obiektów zabytkowych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów Oxal
typ: artykuł
Grzybowska, Wanda
Materiały kamienne do nawierzchni w obszarach zabytkowych, w świetle zharmonizowanych wymagań europejskich
typ: artykuł
Hoła, Jerzy; Matkowski, Zygmunt; Hoła, Anna
Ocena stanu wilgotnościowego murów i sklepień po akcji gaśniczej w zabytkowym kościele p.w. św. Katarzyny w Gdańsku
typ: artykuł
Janowski, Zbigniew; Janowski, Marcin
Problemy projektowe związane z adaptacją budynków zabytkowych na cele użyteczności publicznej
typ: artykuł
Jaworska-Michałowska, Maria
Ochrona historycznej elewacji w procesie termomodernizacji - wybrane zagadnienia
typ: artykuł
Jurczakiewicz, Stanisław; Karczmarczyk, Stanisław
Zabezpieczanie historycznych sklepień przed deformacjami pochodzącymi od rozporu
typ: artykuł
Karczmarczyk, Stanisław; Rawicki, Zygmunt
Zabytki post-przemysłowe, współczesne uwarunkowania ich ochrony
typ: artykuł
Kawecki, Janusz; Stypuła, Krzysztof
Wpływ drgań generowanych podczas robót drogowych na zabytkowe obiekty budowlane (diagnoza a posteriori)
typ: artykuł
Kawoluk, Marian
Wzmocnienia tradycyjnych obiektów sakralnych podlegających wpływom eksploatacji górniczych
typ: artykuł
Koss, Andrzej; Marczak, Jan
Charakterystyka stanów powierzchni przed, podczas i po oczyszczaniu impulsowym promieniowaniem lasera
typ: artykuł
Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław
Praca polimerowego złącza podatnego na przykładzie polowych badań niszczących budynek
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/