Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 3. Architektura z. 3-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 1897-6271
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 37
12
następne

Baranowski, Andrzej
Miejsce jako mikrośrodowisko codzienne
typ: artykuł
Blott, Dan
Miasta pasa nadmorskiego. Urbanistyczne zjawisko angielskiego kurortu nadmorskiego oraz spekulacje na temat jego przydatności
typ: artykuł
Celewicz, Piotr
Nowe przestrzenie dla środowiska mieszkaniowego w Kolonii
typ: artykuł
Czachowska, Agnieszka
Zasady zrównoważonego rozwoju w edukacji młodego pokolenia
typ: artykuł
Solís Guzmán, Jaime; Ramirez de Arellano Agudo, Antonio; Pilar Mercader Moyano, M. del; Marrero Meléndez, Madelyn; Lucas Ruiz, Rafael; Jiménez Diaz, Manuel; Montes Delgado, M. Victoria de
Analiza sytuacji budownictwa zrównoważonego w Andaluzji
typ: artykuł
Douvlou, Elena
Efektywne nauczanie projektowania miast zrównoważonych
typ: artykuł
Franta, Anna
Mieszkać w mieście − mieszkać w centrum miasta
typ: artykuł
Hanuszek-Partyła, Grażyna
Przykładowe rozwiązanie budownictwa zrównoważonego − budynek biurowy w Southampton
typ: artykuł
Huebner, Jarosław
Raport na temat aktów prawnych i przepisów związanych z projektowaniem zrównoważonym
typ: artykuł
Idem, Robert
Cohousing. Dziesięć argumentów „za”
typ: artykuł
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Rola systemu ocen oddziaływania na zdrowie w kształtowaniu zrównoważonego środowiska mieszkaniowego
typ: artykuł
Jaroszewska-Brudnicka, Renata
Osiedle zamknięte − nowe zjawisko w przestrzeni mieszkaniowej Torunia
typ: artykuł
Kęsek, Zbigniew
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładach architektury regionalnej Podhala
typ: artykuł
Klimek, Agnieszka
Kształtowanie środowiska mieszkaniowego wedle zasad rozwoju zrównoważonego. Przykład Greenwich Millennium Village w Londynie
typ: artykuł
Kobylarczyk, Justyna
Wybrane zagadnienia ekorozwoju w strefie centralnej Przeworska
typ: artykuł
Kozaczko, Mieczysław
Niektóre mierzalne cechy zrównoważonego środowiska mieszkaniowego
typ: artykuł
Kubas, Jolanta
Ekocentrum ICPPC − ekologiczne domy i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
typ: artykuł
Kupiec-Hyła, Danuta
Szansa dla budownictwa z gliny w warunkach rozwoju zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego
typ: artykuł
Kuryłowicz, Stefan
Utopia miasta ogrodu w mieście postindustrialnym − osiedle Eko-park w Warszawie
typ: artykuł
Kusińska, Elżbieta
Miasto przyszłości − zrównoważona dzielnica mieszkaniowa
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/