betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9698)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1816)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37348)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 3. Architektura z. 3-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 37
12
następne

Baranowski, Andrzej
Miejsce jako mikrośrodowisko codzienne
Typ: artykuł
Blott, Dan
Miasta pasa nadmorskiego. Urbanistyczne zjawisko angielskiego kurortu nadmorskiego oraz spekulacje na temat jego przydatności
Typ: artykuł
Celewicz, Piotr
Nowe przestrzenie dla środowiska mieszkaniowego w Kolonii
Typ: artykuł
Czachowska, Agnieszka
Zasady zrównoważonego rozwoju w edukacji młodego pokolenia
Typ: artykuł
Solís Guzmán, Jaime; Ramirez de Arellano Agudo, Antonio; Pilar Mercader Moyano, M. del; Marrero Meléndez, Madelyn; Lucas Ruiz, Rafael; Jiménez Diaz, Manuel; Montes Delgado, M. Victoria de
Analiza sytuacji budownictwa zrównoważonego w Andaluzji
Typ: artykuł
Douvlou, Elena
Efektywne nauczanie projektowania miast zrównoważonych
Typ: artykuł
Franta, Anna
Mieszkać w mieście − mieszkać w centrum miasta
Typ: artykuł
Hanuszek-Partyła, Grażyna
Przykładowe rozwiązanie budownictwa zrównoważonego − budynek biurowy w Southampton
Typ: artykuł
Huebner, Jarosław
Raport na temat aktów prawnych i przepisów związanych z projektowaniem zrównoważonym
Typ: artykuł
Idem, Robert
Cohousing. Dziesięć argumentów „za”
Typ: artykuł
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Rola systemu ocen oddziaływania na zdrowie w kształtowaniu zrównoważonego środowiska mieszkaniowego
Typ: artykuł
Jaroszewska-Brudnicka, Renata
Osiedle zamknięte − nowe zjawisko w przestrzeni mieszkaniowej Torunia
Typ: artykuł
Kęsek, Zbigniew
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładach architektury regionalnej Podhala
Typ: artykuł
Klimek, Agnieszka
Kształtowanie środowiska mieszkaniowego wedle zasad rozwoju zrównoważonego. Przykład Greenwich Millennium Village w Londynie
Typ: artykuł
Kobylarczyk, Justyna
Wybrane zagadnienia ekorozwoju w strefie centralnej Przeworska
Typ: artykuł
Kozaczko, Mieczysław
Niektóre mierzalne cechy zrównoważonego środowiska mieszkaniowego
Typ: artykuł
Kubas, Jolanta
Ekocentrum ICPPC − ekologiczne domy i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Typ: artykuł
Kupiec-Hyła, Danuta
Szansa dla budownictwa z gliny w warunkach rozwoju zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego
Typ: artykuł
Kuryłowicz, Stefan
Utopia miasta ogrodu w mieście postindustrialnym − osiedle Eko-park w Warszawie
Typ: artykuł
Kusińska, Elżbieta
Miasto przyszłości − zrównoważona dzielnica mieszkaniowa
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/