Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10621)
    Artykuły i Czasopisma (7622)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1913)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40916)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 1. Nauki Podstawowe z. 1-NP

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 2081-2671
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Fundamental Sciences
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 8

Koroński, Jan; Bujakiewicz-Korońska, Renata
Matematyczne idee Tadeusza Banachiewicza w kontekście zastosowań
typ: artykuł
Jużyniec, Mariusz
On differentiability with respect to a parameter of a weak solution of a second order differential equation in Banach space
typ: artykuł
Obłoza, Witold
A linear abstract initial value problem with Besov function
typ: artykuł
Duraj, Małgorzata; Szytuła, Andrzej
Własności magnetyczne i efekt magnetokaloryczny w związkach R1xR'xMn2Ge2
typ: artykuł
Bażela, Wiesława; Dul, Marcin
Określenie struktury krystalicznej oraz wielkości ziaren nanokrystalicznych próbek związku La0.7Sr0.3O3
typ: artykuł
Mrozek, Bogumiła; Oleksy, Sławomir
E-learningowy kurs Inżynierii Wiedzy
typ: artykuł
Plichta, Stanisława
The synthesis of a computer knowledge base
typ: artykuł
Jamroż, Lech; Raszka, Jerzy
Performance model of cyclic processes
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/