Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Materiały informacyjne PK

typ: zbiór materiałów informacyjnych

  

Kolekcja
Repozytorium PKElementy tej kolekcji: 4


Zeszyty Historyczne Muzeum PK
typ: czasopismo
Wydawca: Politechnika Krakowska
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Biuletyn Muzeum Politechniki Krakowskiej
typ: czasopismo
Wydawca: Politechnika Krakowska
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Katalogi wystaw Muzeum PK
typ: seria wydawnicza

Bibliodniówka
typ: czasopismo
Wydawca: Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/