Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10267)
    Artykuły i Czasopisma (7422)
    Publikacje książkowe (710)
    Materiały konferencyjne (209)
    Prace dyplomowe (1887)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (17)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39652)
Inne bazy bibliograficzne (14178)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7288)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne

typ: zbiór dokumentów związanych z pracą naukową i programem nauczania na PK

  

Kolekcja
Repozytorium PKElementy tej kolekcji: 17

Szprot, Jakub
Otwarty dostęp do publikacji naukowych - istotne zagadnienia
typ: prezentacja
Mitkowska, Anna
Historia sztuki t.II
typ: materiał nieopublikowany
Stąporek, Marta; Radzicka, Joanna
Otwarty dostęp do publikacji i badań naukowych
typ: prezentacja
Szeptyński, Paweł
Teoria sprężystości
typ: prezentacja
Stąporek, Marta; Radzicka, Joanna
Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu, 23-29 października 2017 r. : spotkanie z Redaktorami SUW, 24 października 2017 r.
typ: prezentacja
Stąporek, Marta
Warsztat pisania pracy dyplomowej
typ: prezentacja
Moszkowicz, Łukasz
Katalog wybranych fotografii z dokumentacji wstępnych badań flory roślin zielnych runa parków publicznych w Krakowie i makroregionie
typ: materiał nieopublikowany
Mitkowska, Anna
Historia sztuki t. I
typ: materiał nieopublikowany
Putanowicz, Roman
Linux jako platforma obliczeń naukowych. Przegląd oprogramowania.
typ: prezentacja
Baczyński, Tomasz; Pleissner, Daniel; Kryłów, Małgorzata
Bioremediation of chlorinated pesticides in field-contaminated soils and suitability of Tenax solid-phase extraction as a predictor of its effectiveness
typ: materiał nieopublikowany
Stąporek, Marta
SUW - Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych : projekt realizowany przez Bibliotekę PK : organizacja systemu - uprawnienia użytkowników - korzyści
typ: prezentacja
Marcinek, Marzena; Stąporek, Marta
Bibliografia Publikacji Pracowników PK - wprowadzanie i korekta opisów bibliograficznych w BPP
typ: prezentacja
Dziadur, Wiesław
Materiałoznawstwo i mikroskopia elektronowa
typ: materiał nieopublikowany
Wassilkowska, Anna
Pracownia Mikroskopowa L/01/2013 - formularze dla użytkowników
typ: materiał nieopublikowany
Wassilkowska, Anna; Czaplicka-Kotas, Anna; Zielina, Michał; Bielski, Andrzej
Analiza składu pierwiastkowego w mikroobszarze przy użyciu techniki EDS
typ: materiał nieopublikowany
Życzkowski, Michał
Zwierciadła
typ: materiał nieopublikowany
Bogusz, Jerzy
Autobiografia : opracowana dla moich dzieci, wnuków i prawnuków
typ: materiał nieopublikowany


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/