betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9992)
    Artykuły i Czasopisma (7210)
    Publikacje książkowe (527)
    Materiały konferencyjne (199)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1863)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (13)
    Materiały informacyjne PK (31)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (38331)
Inne bazy bibliograficzne (14006)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1881)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne

typ: zbiór dokumentów związanych z pracą naukową i programem nauczania na PK

  

Kolekcja
Repozytorium PKElementy tej kolekcji: 13

Mitkowska, Anna
Historia sztuki t.II
typ: rękopis
Stąporek, Marta; Radzicka, Joanna
Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu, 23-29 października 2017 r. : spotkanie z Redaktorami SUW, 24 października 2017 r.
typ: prezentacja nieopublikowana
Stąporek, Marta
Warsztat pisania pracy dyplomowej
typ: prezentacja nieopublikowana
Moszkowicz, Łukasz
Katalog wybranych fotografii z dokumentacji wstępnych badań flory roślin zielnych runa parków publicznych w Krakowie i makroregionie
typ: rękopis
Mitkowska, Anna
Historia sztuki t. I
typ: rękopis
Putanowicz, Roman
Linux jako platforma obliczeń naukowych. Przegląd oprogramowania.
typ: prezentacja nieopublikowana
Baczyński, Tomasz; Pleissner, Daniel; Kryłów, Małgorzata
Bioremediation of chlorinated pesticides in field-contaminated soils and suitability of Tenax solid-phase extraction as a predictor of its effectiveness
typ: preprint
Stąporek, Marta
SUW - Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych : projekt realizowany przez Bibliotekę PK : organizacja systemu - uprawnienia użytkowników - korzyści
typ: prezentacja nieopublikowana
Marcinek, Marzena; Stąporek, Marta
Bibliografia Publikacji Pracowników PK - wprowadzanie i korekta opisów bibliograficznych w BPP
typ: prezentacja nieopublikowana
Dziadur, Wiesław
Materiałoznawstwo i mikroskopia elektronowa
typ: materiał do zajęć
Wassilkowska, Anna
Pracownia Mikroskopowa L/01/2013 - formularze dla użytkowników
typ: preprint
Życzkowski, Michał
Zwierciadła
typ: rękopis
Bogusz, Jerzy
Autobiografia : opracowana dla moich dzieci, wnuków i prawnuków
typ: rękopis


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/