Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10621)
    Artykuły i Czasopisma (7622)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1913)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40916)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 7. Informatyka z. 1-I

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 1897-631X
Kolekcja
Technical Transactions. Computer Science and Information Systems
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 5

Czarnecki, Radosław; Deniziak, Stanisław
Kosynteza samorekonfigurowalnych systemów SOPC
typ: artykuł
Deniziak, Stanisław
Modele projektowe w języku SystemC
typ: artykuł
Łukawski, Grzegorz; Sapiecha, Krzysztof
Cause-effect operational fault analysis for Range Partitioning Scalable Distributed Data Structures
typ: artykuł
Sapiecha, Krzysztof; Strug, Joanna; Maksym, Przemysław
Kreator scenariuszy testowych do walidacji reaktywnych systemów zamkniętych
typ: artykuł
Skowronek, Andrzej
Optymalizacja procesu generowania elastycznych planów eksperymentu
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/