Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 11. Budownictwo z. 3-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17

Augustyńska, Joanna; Dulińska, Joanna
Wpływ wstrząsów górniczych na obwałowanie ziemne składowiska odpadów
typ: artykuł
Banaś, Anna; Jankowski, Robert; Kwiecień, Arkadiusz
Eksperymentalne badania polimerów do elementów wibroizolacji sejsmicznej
typ: artykuł
Jankowski, Robert; Dembowski, Paweł
Analiza numeryczna zachowania się odłącznika wysokiego napięcia SGF 245 poddanego obciążeniom sejsmicznym
typ: artykuł
Dulińska, Joanna; Zięba, Antoni
Metody oceny wpływu wstrząsów górniczych na wybrane budowle wielkogabarytowe
typ: artykuł
Kawecki, Janusz; Kowalska, Alicja
Tłumienie drgań w opisie sztywnościowo-bezwładnościowym
typ: artykuł
Kozioł, Krzysztof; Stypuła, Krzysztof; Kawecki, Janusz
Wpływ konstrukcji obudowy tunelu metra na prognozowany odbiór drgań przez ludzi przebywających w pobliskim budynku
typ: artykuł
Kawecki, Janusz; Masłowski, Ryszard
Zastosowanie tłumików pasywnych, quasi-aktywnych i hybrydowych do redukcji drgań sejsmicznych i parasejsmicznych budowli – przegląd rozwiązań
typ: artykuł
Korentz, Jacek
Ciągliwość lokalna żelbetowych konstrukcji ramowych wg postanowień PN-EN 1998-1:2005, Eurocod 8
typ: artykuł
Kozioł, Krzysztof; Stypuła, Krzysztof
Odpowiedź masztu z odciągami na wstrząs górniczy
typ: artykuł
Kuboń, Piotr; Tatara, Tadeusz
Doświadczalna i obliczeniowa analiza dynamiczna stalowej wieży wyciągowej
typ: artykuł
Kuźniar, Krystyna; Chudyba, Łukasz
Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania przekazywania drgań wzbudzanych wstrząsami górniczymi z gruntu na budynek
typ: artykuł
Maciąg, Edward; Lewicki, Józef; Winzer, Jan
Wyburzanie żelbetowych kominków elektrowni „Konin” i oddziaływanie upadku ich masy na sąsiednie obiekty
typ: artykuł
Migda, Wojciech; Jankowski, Robert
Doświadczalne badania smukłych słupów poddanych deformacji i obciążeniom uderzeniowym podczas trzęsień ziemi
typ: artykuł
Miller, Bartosz; Ziemiański, Leonard
Wykorzystanie zmian w charakterystykach dynamicznych do lokalizacji obciążenia wywołującego uplastycznienie belki
typ: artykuł
Mironowicz, Władysław; Zając, Tomasz
Problemy dynamiki kładki dla pieszych będącej w stanie montażu
typ: artykuł
Tatara, Tadeusz; Pachla, Filip
Wybrane kryteria oceny odporności dynamicznej budynków murowanych poddanych działaniom wstrząsów górniczych
typ: artykuł
Zembaty, Zbigniew
Zastosowanie normy sejsmicznej „Eurokod 8” w projektowaniu budowli narażonych na działanie wstrząsów górniczych
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/