betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9699)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1817)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37433)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 7. Mechanika z. 1-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 21
12
następne

Chajda, Jan; Grzelka, Mirosław; Mądry, Łukasz
Odchyłka dynamiczna nowym parametrem opisującym dokładność wykonania kół zębatych
Typ: artykuł
Drewniak, Józef; Zawiślak, Stanisław
Metody teorii grafów do modelowania przekładni planetarnych
Typ: artykuł
Legutko, Stanisław; Francka, Jacek
Próba wykonania ostrzy dłutaka modułowego metodą wycinania elektroerozyjnego
Typ: artykuł
Grzelka, Mirosław
Pomiary kół zębatych na współrzędnościowej maszynie pomiarowej
Typ: artykuł
Krasiński, Maciej; Trojnacki, Andrzej
Unifikacja dwustopniowej walcowej przekładni zębatej
Typ: artykuł
Lepiarczyk, Dariusz; Salwiński, Józef
Badania modelowe przepływu oleju w nowym układzie smarowniczym przekładni z pionowymi wałami
Typ: artykuł
Lepiarczyk, Dariusz; Salwiński, Józef; Łuczyński, Stanisław
Model przepływu oleju w samoczynnym układzie smarowniczym
Typ: artykuł
Marciniec, Adam; Budzik, Grzegorz; Sobolewski, Bartłomiej; Grzelka, Mirosław; Wieczorowski, Michał
Ocena dokładności prototypów stożkowych kół zębatych z zastosowaniem CMM
Typ: artykuł
Kozik, Bogdan; Budzik, Grzegorz; Pacana, Jacek
Naprężenia u podstawy zębów o zarysie BBW wyznaczane z zastosowaniem metody MES.
Typ: artykuł
Budzik, Grzegorz; Płocica, Mieczysław; Kozik, Bogdan
Możliwości wykorzystania termowizji do oceny jakości współpracy pary kół zębatych
Typ: artykuł
Rak, Zdzisław
Modelowanie przekładni planetarnych o dowolnej konfiguracji
Typ: artykuł
Rysiński, Jacek; Mirota, Kryspin
Oszacowanie liczebności reprezentacyjnej próbek kół do badań na stanowisku mocy zamkniętej
Typ: artykuł
Ryś, Jan; Kasperek, Tomasz
Dobór współczynników korekcji w przekładniach planetarnych
Typ: artykuł
Ryś, Jan; Romanowicz, Paweł
Analiza nośności walcowego połączenia wciskowego koła zębatego o zębach skośnych
Typ: artykuł
Sałaciński, Tadeusz
Postępy w konstrukcji narzędzi skrawających do uzębień walcowych
Typ: artykuł
Skoczylas, Leszek
Obróbka wykończeniowa zwojów ślimaka stożkowymi narzędziami trzpieniowymi
Typ: artykuł
Sobolak, Mariusz; Jagiełowicz, Patrycja Ewa
Wykorzystanie technik RP w prototypowaniu i badaniach przekładni zębatych z tworzyw polimerowych
Typ: artykuł
Strojny, Piotr; Budzik, Grzegorz; Sobolak, Mariusz
Płynność przeniesienia napędu w przekładni z kołami typu Beveloid
Typ: artykuł
Warchoł, Stanisław
Wyznaczanie zarysu gwintu rolki dla trapezowego zarysu gwintu śruby w rolkowej przekładni śrubowej
Typ: artykuł
Wiankowski, Krzysztof; Milej, Krystian
Metodyka honowania kół zębatych z deformacjami po obróbce cieplnej
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/