Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41243)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 8. Mechanika z. 2-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 35
12
następne

Brandys, Paweł
A concept of secure local area networks architecture in university structures
typ: artykuł
Ciężobka, Marek
Study of production errors for valves using a hamming network
typ: artykuł
Czyżewski, Tadeusz
Automation of computational tasks in CAD systems
typ: artykuł
Domagała, Mariusz
Analysis of liquid motion in the mobile TANK
typ: artykuł
Dwornicka, Renata
A comparative analysis of stress concentration factor calculated from PN-EN 12952-3 code and from fem calculations (ANSYS)
typ: artykuł
Dwornicka, Renata; Pietraszek, Jacek
A comparison of allowable heating and cooling rates based on TRD regulations and PN-EN 12952-3 code for t-pipes of 13HMF steel
typ: artykuł
Fabiś, Joanna
Identification of potential failures of the test stand for testing hydraulic pumps using FMEA method
typ: artykuł
Filipowska, Renata
Description of a ski jumper's flight
typ: artykuł
Filipowska, Renata
Modelling of the outrun profile of a ski jumping hill
typ: artykuł
Filo, Grzegorz
Modelling of fuzzy logic control system using the MATLAB SIMULINK program
typ: artykuł
Habel, Jacek; Wojakowski, Paweł
The object-oriented process flow modelling of discrete production systems
typ: artykuł
Hawryluk, Michał
The estimation of oil leakage in hydraulic cylinders using FEM
typ: artykuł
Hernik, Szymon
New concept of finite element method for FGM materials
typ: artykuł
Karpiuk, Michał
Solidworks module for DFA analyses using BASICMOST sequence models
typ: artykuł
Kazak, Oleg; Semko, Alexander
Modelling vortex fields in metal smelting furnaces
typ: artykuł
Kiełbus, Anna
The use of integrated e-learning systems – acceptance study between academic teachers and students
typ: artykuł
Kolarz, Grzegorz
Utilization of NVIDIA CUDA system in the process of scientific computing
typ: artykuł
Kosecka-Żurek, Sylwia
Right ventricle detection on mri images for verification morfometric symptoms of pulmonary hypertension
typ: artykuł
Kot, Paweł
Optimization of shape and parameters of a latch supporting the bottom and the cover of a fuse box
typ: artykuł
Krowiak, Artur
Generation of the difference formulas for scattered nodes using radial basis functions
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/