betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 5. Architektura z. 2-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 35
12
następne

Barek, Radosław
Targowisko – przestrzeń niezbędna w środowisku zamieszkania
Typ: artykuł
Blazy, Rafał
Tradycja a współczesna przestrzeń publiczna. Problem spotkania w przestrzeni
Typ: artykuł
Bonenberg, Agata
Architektura społeczeństwa informacyjnego – interpretacje współczesnych procesów społecznych i kulturowych
Typ: artykuł
Bonenberg, Wojciech
Mapy emocjonalne jako metoda diagnozy przestrzeni publicznych – na przykładzie miasta Poznania
Typ: artykuł
Stangel, Michał; Bradecki, Tomasz
Kształtowanie przestrzeni publicznej nowego zespołu zabudowy śródmiejskiej na przykładzie Goleniowa
Typ: artykuł
Celewicz, Piotr
Oswajanie nocy – aktywna iluminacja w przestrzeni publicznej – wybrane przykłady
Typ: artykuł
Czajka, Roman; Sobolewski, Andrzej
Atrakcyjność środowiska zamieszkania w aspekcie dostępności przestrzeni publicznej
Typ: artykuł
Fornagiel, Krzysztof; Ćwik, Marcin
Percepcja wizualna formy w otoczeniu miejskiej przestrzeni życia
Typ: artykuł
Franta, Anna
Jak kreować ‘nasze miejsca' – o potrzebie etyki współdziałania synergicznego
Typ: artykuł
Gała-Walczowska, Monika
Donnybrook Quarter
Typ: artykuł
Grabowska-Pałecka, Hanna
Rehabilitacja placów Krakowa w studenckich wizjach projektowych
Typ: artykuł
Grabowski, Ewa
Phoenix – powrót do centrum
Typ: artykuł
Grodzicki, Paweł
Przestrzeń kontaktu. Przestrzeń pomiaru
Typ: artykuł
Gronostajska, Barbara
Modernizacja przestrzeni publicznej w osiedlach mieszkaniowych z wielkiej płyty
Typ: artykuł
Gyurkovich, Jacek
W poszukiwaniu miejskości – przestrzeń przyjazna
Typ: artykuł
Gyurkovich, Mateusz
Mieszkać przy miejskiej przestrzeni publicznej
Typ: artykuł
Hofert, Karin
Przestrzeń publiczna w mieście śródziemnomorskim: uwag kilka na temat Barcelony
Typ: artykuł
Jaroszewska-Brudnicka, Renata
Przemiany przestrzeni publicznej miasta na przykładzie Torunia
Typ: artykuł
Jasiński, Artur
O wielokulturowych aspektach współczesnej przestrzeni publicznej
Typ: artykuł
Jeleński, Tomasz
Warsztatowe metody programowania i projektowania przestrzeni publicznych w środowisku zamieszkania
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/