Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41249)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 5. Architektura z. 2-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 35
12
następne

Barek, Radosław
Targowisko – przestrzeń niezbędna w środowisku zamieszkania
typ: artykuł
Blazy, Rafał
Tradycja a współczesna przestrzeń publiczna. Problem spotkania w przestrzeni
typ: artykuł
Bonenberg, Agata
Architektura społeczeństwa informacyjnego – interpretacje współczesnych procesów społecznych i kulturowych
typ: artykuł
Bonenberg, Wojciech
Mapy emocjonalne jako metoda diagnozy przestrzeni publicznych – na przykładzie miasta Poznania
typ: artykuł
Stangel, Michał; Bradecki, Tomasz
Kształtowanie przestrzeni publicznej nowego zespołu zabudowy śródmiejskiej na przykładzie Goleniowa
typ: artykuł
Celewicz, Piotr
Oswajanie nocy – aktywna iluminacja w przestrzeni publicznej – wybrane przykłady
typ: artykuł
Czajka, Roman; Sobolewski, Andrzej
Atrakcyjność środowiska zamieszkania w aspekcie dostępności przestrzeni publicznej
typ: artykuł
Fornagiel, Krzysztof; Ćwik, Marcin
Percepcja wizualna formy w otoczeniu miejskiej przestrzeni życia
typ: artykuł
Franta, Anna
Jak kreować ‘nasze miejsca' – o potrzebie etyki współdziałania synergicznego
typ: artykuł
Gała-Walczowska, Monika
Donnybrook Quarter
typ: artykuł
Grabowska-Pałecka, Hanna
Rehabilitacja placów Krakowa w studenckich wizjach projektowych
typ: artykuł
Grabowski, Ewa
Phoenix – powrót do centrum
typ: artykuł
Grodzicki, Paweł
Przestrzeń kontaktu. Przestrzeń pomiaru
typ: artykuł
Gronostajska, Barbara
Modernizacja przestrzeni publicznej w osiedlach mieszkaniowych z wielkiej płyty
typ: artykuł
Gyurkovich, Jacek
W poszukiwaniu miejskości – przestrzeń przyjazna
typ: artykuł
Gyurkovich, Mateusz
Mieszkać przy miejskiej przestrzeni publicznej
typ: artykuł
Hofert, Karin
Przestrzeń publiczna w mieście śródziemnomorskim: uwag kilka na temat Barcelony
typ: artykuł
Jaroszewska-Brudnicka, Renata
Przemiany przestrzeni publicznej miasta na przykładzie Torunia
typ: artykuł
Jasiński, Artur
O wielokulturowych aspektach współczesnej przestrzeni publicznej
typ: artykuł
Jeleński, Tomasz
Warsztatowe metody programowania i projektowania przestrzeni publicznych w środowisku zamieszkania
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/