betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37867)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 6. Budownictwo z. 2-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 1897-628X
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 15

Bąk, Grzegorz; Gosk, Wojciech
Sztywność podłoża piaszczystego w procesach obciążenia i odciążenia wywołanych udarem
Typ: artykuł
Czerwionka, Lucjan; Tatara, Tadeusz
Wzorcowe spektra odpowiedzi z wybranych obszarów GZW
Typ: artykuł
Dulińska, Joanna; Zięba, Antoni
Wpływ wstrząsów górniczych i odstrzałów w kamieniołomach na odpowiedź dynamiczną gazociągu
Typ: artykuł
Jankowski, Robert
Badania dynamiczne modeli konstrukcji budowlanych na stole wstrząsowym
Typ: artykuł
Kawecki, Janusz; Stypuła, Krzysztof
Metodyka pomiarowo-interpretacyjna wyznaczania modelu budynku przydatnego w ocenie wpływu drgań parasejsmicznych na ludzi
Typ: artykuł
Kobielak, Sylwester; Tatko, Radosław
Metody projektowania budynków żelbetowych o zwiększonej odporności na obciążenia wyjątkowe
Typ: artykuł
Kogut, Janusz P.
Oszacowanie parametrów dynamicznych podłoża gruntowego
Typ: artykuł
Korentz, Jacek
Metody badań odporności konstrukcji żelbetowych na obciążenia sejsmiczne
Typ: artykuł
Marcinowski, Jakub; Korentz, Jacek
Analiza numeryczna drgań parasejsmicznych budynku mieszkalnego z uwzględnieniem właściwości sprężystych podłoża
Typ: artykuł
Kuźniar, Krystyna ; Maciąg, Edward
Symulacja przebiegu drgań fundamentu budynku wzbudzanych wstrząsami górniczymi z zastosowaniem SSN
Typ: artykuł
Zając, Bogusław; Stecz, Piotr; Chełmecki, Jarosław; Ciurej, Henryk; Kwiecień, Arkadiusz
Badania dynamiczne budynku o popękanych ścianach sklejonych polimerową masą trwale sprężysto-plastyczną
Typ: artykuł
Stypuła, Krzysztof; Kozioł, Krzysztof
Numeryczna analiza wpływu na ludzi drgań stropów budynku od przejazdów metra
Typ: artykuł
Wrana, Bogumił; Borowiec, Anna
Przegląd wyników obliczeń nawodnionych warstw gruntu poddanych obciążeniom dynamicznym
Typ: artykuł
Szulc, Jarosław; Zembaty, Zbigniew; Jankowski, Robert; Cholewicki, Andrzej
Trzęsienia ziemi w Polsce w 2004 roku
Typ: artykuł
Zembaty, Zbigniew; Wiejacz, Paweł
Czy w Polsce potrzebna jest sejsmiczna norma budowlana?
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/