betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 13. Architektura z. 6-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 104
123456
następne

Barucki, Tadeusz
O pięknie ale i o tożsamości naszej współczesnej architektury
Typ: artykuł
Białkiewicz, Andrzej
Piękno dodane
Typ: artykuł
Böhm, Aleksander
Piękno przestrzeni rozległej
Typ: artykuł
Cielątkowska, Romana
Minimalizm jako aktualny nośnik piękna – „uderzenie w duszę”
Typ: artykuł
Dal Fabbro, Armando
Beauty as desire
Typ: artykuł
Dargavel, Richard
Anatomies of order
Typ: artykuł
Dürschke, Gerhard J.
Refleksja estetyczna o końcu sztuki i o sztuce końca
Typ: artykuł
Fein, Raimund
About beauty in contemporary architecture
Typ: artykuł
Fołtarz, Adam
Piękno "zaklęte" w kamieniu. Przypadek geometrii
Typ: artykuł
Gajewski, Piotr
Architektura jako proteza (piękna)
Typ: artykuł
Gyurkovich, Jacek
Forma i kontekst
Typ: artykuł
Gzell, Sławomir
Ćwiczenia z podziwiania architektonicznej urody
Typ: artykuł
Hecker, Zvi
Bolesne porody piękna
Typ: artykuł
Jękot, Barbara P.
Skilfull action and deep happiness versus shallow beauty
Typ: artykuł
Kozłowski, Dariusz
O pięknie architektury (współczesnej) – uwagi o ułomności rzeczy użytecznych
Typ: artykuł
Królikowski, Jeremi T.
Fenomen piękna architektury
Typ: artykuł
Kucza-Kuczyński, Konrad
Piękna architektura – czy piękno architektury, czyli: czytając Stróżewskiego
Typ: artykuł
Kuhn, Rolf
Contemporary architecture in its historical context and on the water
Typ: artykuł
Kuryłowicz, Ewa
Piękno w autentyzmie czy autentyzm piękna?
Typ: artykuł
Marzęcki, Waldemar
Piękno narastania
Typ: artykuł

123456
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/