Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 13. Architektura z. 6-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 1897-6271
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 104
123456
następne

Barucki, Tadeusz
O pięknie ale i o tożsamości naszej współczesnej architektury
typ: artykuł
Białkiewicz, Andrzej
Piękno dodane
typ: artykuł
Böhm, Aleksander
Piękno przestrzeni rozległej
typ: artykuł
Cielątkowska, Romana
Minimalizm jako aktualny nośnik piękna – „uderzenie w duszę”
typ: artykuł
Dal Fabbro, Armando
Beauty as desire
typ: artykuł
Dargavel, Richard
Anatomies of order
typ: artykuł
Dürschke, Gerhard J.
Refleksja estetyczna o końcu sztuki i o sztuce końca
typ: artykuł
Fein, Raimund
About beauty in contemporary architecture
typ: artykuł
Fołtarz, Adam
Piękno "zaklęte" w kamieniu. Przypadek geometrii
typ: artykuł
Gajewski, Piotr
Architektura jako proteza (piękna)
typ: artykuł
Gyurkovich, Jacek
Forma i kontekst
typ: artykuł
Gzell, Sławomir
Ćwiczenia z podziwiania architektonicznej urody
typ: artykuł
Hecker, Zvi
Bolesne porody piękna
typ: artykuł
Jękot, Barbara P.
Skilfull action and deep happiness versus shallow beauty
typ: artykuł
Kozłowski, Dariusz
O pięknie architektury (współczesnej) – uwagi o ułomności rzeczy użytecznych
typ: artykuł
Królikowski, Jeremi T.
Fenomen piękna architektury
typ: artykuł
Kucza-Kuczyński, Konrad
Piękna architektura – czy piękno architektury, czyli: czytając Stróżewskiego
typ: artykuł
Kuhn, Rolf
Contemporary architecture in its historical context and on the water
typ: artykuł
Kuryłowicz, Ewa
Piękno w autentyzmie czy autentyzm piękna?
typ: artykuł
Marzęcki, Waldemar
Piękno narastania
typ: artykuł

123456
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/