betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9698)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1816)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37348)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 13. Architektura z. 5-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 32
12
następne

Łakomy, Katarzyna
Genius loci w sztuce ogrodowej (aspekty historyczne i współczesne)
Typ: artykuł
Zachariasz, Agata
O różnym pojmowaniu „genius loci” w ogrodach
Typ: artykuł
Mirek, Zbigniew
Ogród z perspektywy genius loci
Typ: artykuł
Moszkowicz, Łukasz; Krzeptowska-Moszkowicz, Izabela
Naturalne obszary w krajobrazie zachowane dzięki ich genius loci, czyli geniuszowi samej przyrody
Typ: artykuł
Leniartek, Mieczysław K.
„Odkryta mapa architektoniczna” podstawą kreacji krajobrazowej
Typ: artykuł
Jaszczak, Agnieszka A.; Denekas, Jörg; Kadelska, Małgorzata
Genius loci założeń ogrodowych w regionie Ostfriesland (Niemcy)
Typ: artykuł
Nowiński, Janusz
Genius horti w cysterskim opactwie. Ogrody dawnego opactwa w Lądzie nad Wartą w świetle XIX-wiecznych źródeł
Typ: artykuł
Majdecka-Strzeżek, Anna
Ogrody historyczne – magiczne miejsca przeszłości
Typ: artykuł
Bobek, Wojciech
Problemy ochrony genius loci zabytkowych drzewostanów parkowych
Typ: artykuł
Milecka, Małgorzata
Clairvaux – macierzyste opactwo św. Bernarda
Typ: artykuł
Olszewska, Magdalena
Park oliwski, genius loci, genius saeculi
Typ: artykuł
Lipowicz, Wojciech
Patrząc z Karlsbergu. Ogród Oliwski w świetle problematyki genius loci
Typ: artykuł
Baster, Przemysław
Parki francuskich projektantów – współrealizatorów idei Haussmanna
Typ: artykuł
Kosiedowska, Gabriela
Ogród duchem miejsca w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej
Typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
Zespół krajobrazowy Kazimierz Dolny–Janowiec ochrona genius loci wobec aktualnych zagrożeń
Typ: artykuł
Makowska, Beata
Ogrody przy muzeach w Paryżu
Typ: artykuł
Sykta, Izabela
Genius loci – genius artificis Parku Moerenuma w Sapporo
Typ: artykuł
Hodor, Katarzyna
Tradycja miejsca w obszarach fortyfikacji niektórych toskańskich miast historycznych
Typ: artykuł
Skarbek, Aleksandra; Przegalińska-Matyko, Małgorzata
Park w Nałęczowie – uzdrowisko czy kolonia kulturalna?
Typ: artykuł
Walerzak, Miłosz
Powiązania widokowe jako jedno z kryteriów genius loci w ogrodach historycznych
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/