betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 19. Budownictwo z. 4-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10

Boryczko, Mirosław
Wpływ średnicy łączników wiotkich na poślizg w płaszczyźnie zespolenia elementów stalowo-betonowych
Typ: artykuł
Midro, Marcin; Gwoździewicz, Piotr; Dębska, Dominika
Wpływ dyfuzji jonów chlorkowych i procesu karbonatyzacji na trwałość żelbetowych obiektów mostowych
Typ: artykuł
Janus-Michalska, Małgorzata; Jasińska, Dorota
Zagadnienie kontaktu sprężystego ośrodka anizotropowego na przykładzie materiału komórkowego o ujemnym współczynniku Poissona
Typ: artykuł
Kordzikowski, Piotr
Porównanie analitycznych wyników obliczeń z energetycznego kryterium wytężenia Rychlewskiego z dostępnymi danymi doświadczalnymi dla materiałów komórkowych
Typ: artykuł
Machowski, Andrzej; Mendera, Zbigniew; Żołyniak, Andrzej
Efekty zastosowania euro kodów w obliczeniach szkieletu stalowego budynku
Typ: artykuł
Matuszak, Aleksander
Związek między statyką zakotwień oraz statyką przekroju żelbetowego według metody naprężeń liniowych
Typ: artykuł
Pamin, Jerzy; Cichoń, Czesław; Radwańska, Maria
Metody obliczeniowe w mechanice materiałów i konstrukcji rozwijane w Instytucie Metod Komputerowych w Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Typ: artykuł
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
System informatyczny do zarządzania relacjami partnerskimi przedsiębiorstw budowlanych
Typ: artykuł
Wcisło, Michał; Ciurej, Henryk
Zastosowanie mechanicznych tłumików drgań w redukcji poziomu wibracji powłok dyfuzorów laminatowych
Typ: artykuł
Wójcicki, Przemysław; Winnicki, Andrzej
Numeryczny test rozciągania ze ścinaniem według Willama dla modeli betonu rys rozmytych dostępnych w programie Diana
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/