Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 19. Budownictwo z. 4-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10

Boryczko, Mirosław
Wpływ średnicy łączników wiotkich na poślizg w płaszczyźnie zespolenia elementów stalowo-betonowych
typ: artykuł
Midro, Marcin; Gwoździewicz, Piotr; Dębska, Dominika
Wpływ dyfuzji jonów chlorkowych i procesu karbonatyzacji na trwałość żelbetowych obiektów mostowych
typ: artykuł
Janus-Michalska, Małgorzata; Jasińska, Dorota
Zagadnienie kontaktu sprężystego ośrodka anizotropowego na przykładzie materiału komórkowego o ujemnym współczynniku Poissona
typ: artykuł
Kordzikowski, Piotr
Porównanie analitycznych wyników obliczeń z energetycznego kryterium wytężenia Rychlewskiego z dostępnymi danymi doświadczalnymi dla materiałów komórkowych
typ: artykuł
Machowski, Andrzej; Mendera, Zbigniew; Żołyniak, Andrzej
Efekty zastosowania euro kodów w obliczeniach szkieletu stalowego budynku
typ: artykuł
Matuszak, Aleksander
Związek między statyką zakotwień oraz statyką przekroju żelbetowego według metody naprężeń liniowych
typ: artykuł
Pamin, Jerzy; Cichoń, Czesław; Radwańska, Maria
Metody obliczeniowe w mechanice materiałów i konstrukcji rozwijane w Instytucie Metod Komputerowych w Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
typ: artykuł
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
System informatyczny do zarządzania relacjami partnerskimi przedsiębiorstw budowlanych
typ: artykuł
Wcisło, Michał; Ciurej, Henryk
Zastosowanie mechanicznych tłumików drgań w redukcji poziomu wibracji powłok dyfuzorów laminatowych
typ: artykuł
Wójcicki, Przemysław; Winnicki, Andrzej
Numeryczny test rozciągania ze ścinaniem według Willama dla modeli betonu rys rozmytych dostępnych w programie Diana
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/