Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 10. Architektura z. 5-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 1897-6271
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 112
123456
następne

Borcz, Zuzanna; Czechowicz, Monika
Krajobraz peryferii miejskich na przykładzie wrocławskich osiedli mieszkaniowych
typ: artykuł
Böhm, Aleksander
Zasady i pokusy
typ: artykuł
Gajda, Marcin
Praca architektów krajobrazu w Polsce
typ: artykuł
Stiles, Richard
LE:NOTRE project and the development of landscape architecture education in Europe
typ: artykuł
Wolski, Przemysław
Nauczanie architektów krajobrazu w Polsce
typ: artykuł
Stokłosa, Krzysztof; Forczek-Brataniec, Urszula
Krajobrazowy eksperyment autorski „Wieża-brama do nowego miasta” w Krakowie
typ: artykuł
Gawryszewska, Beata J.
Restaurowanie, partycypacja i ochrona środowiska przyrodniczego. Projektowanie jako element procesu rewitalizacji (na przykładzie Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej)
typ: artykuł
Hodor, Katarzyna
Podmiejskie rezydencje szlacheckie w tradycji krajobrazowo-ogrodowej Europy Zachodniej
typ: artykuł
Jančura, Peter ; Slámová, Martina ; Beláček, Boris
Landscape design project of Zvolen North fore-field
typ: artykuł
Janota-Baranowska, Maria; Marcinek, Roman; Myczkowski, Zbigniew
Czerwona Księga Krajobrazu Polski
typ: artykuł
Kaczyńska, Małgorzata
Wpływ założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie i jego zespołów filialnych na przemiany krajobrazu południowej części Warszawy
typ: artykuł
Królikowski, Jeremi T.
Kod przestrzeni krajobrazu Warszawy
typ: artykuł
Łaguna, Wanda ; Brach, Ewa
Rewitalizacja parku Wzgórze Zamkowe w Dzierzgoniu (woj. pomorskie) – przykład projektowania opartego na konsultacjach społecznych
typ: artykuł
Łakomy, Katarzyna
Pergola w ogrodach willi miejskich Katowic przełomu XIX i XX wieku
typ: artykuł
Morciniec, Marek ; Bach, Anna
Tradycja a współczesny ogród wiejski na Opolszczyźnie
typ: artykuł
Myczkowski, Zbigniew
Kreacja konserwatorska w krajobrazie kulturowym
typ: artykuł
Niedźwiecka-Filipiak, Irena
Rola architekta krajobrazu w programie odnowy wsi
typ: artykuł
Nowak, Paweł
Czynniki rozwojowe nadmorskich miejscowości wypoczynkowych – Międzyzdroje, Trzęsacz, Mrzeżyno
typ: artykuł
Pancewicz, Alina
Rola elementów środowiska przyrodniczego w procesie odnowy zdegradowanego krajobrazu miejskiego
typ: artykuł
Pape, Dorota
Park Skaryszewski wczoraj i dziś
typ: artykuł

123456
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/