betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9698)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1816)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37348)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 24. Elektrotechnika z. 1-E

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Electrical Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Czasopismo Techniczne z. 24. Elektrotechnika z. 1-E
Typ: numer czasopisma
Borkowski, Dariusz
System sterowania i monitoringu małej elektrowni wodnej
Typ: artykuł
Borkowski, Dariusz; Węgiel, Tomasz
Zarządzanie przetwarzaniem energii w małej elektrowni wodnej o zmiennej prędkości obrotowej
Typ: artykuł
Drozdowski, Piotr; Duda, Arkadiusz
Computer analysis of saturated cage induction machine using Sim-Power-Systems of SIMULINK
Typ: artykuł
Dziechciarz, Arkadiusz; Sułowicz, Maciej
Zastosowanie analizy falkowej do diagnozowania uszkodzeń w silniku indukcyjnym podczas pracy przy zmiennym obciążeniu
Typ: artykuł
Radzik, Michał
Bezpośrednie wyznaczanie stanu ustalonego w maszynach synchronicznych w przypadku okresowej zmienności momentu mechanicznego
Typ: artykuł
Rozegnał, Bartosz
Zastosowanie transformacji falkowej do wykrywania zwarć w linii dwustronnie zasilanej. Cz. I ‒ Określenie bazy danych wzorców transformacji falkowej
Typ: artykuł
Rozegnał, Bartosz
Zastosowanie transformacji falkowej do wykrywania zwarć w linii dwustronnie zasilanej. Cz. II ‒ Analiza falkowa sygnałów
Typ: artykuł
Samotyy, Volodymyr
Optymalizacja genetyczna przetwornika liczby faz
Typ: artykuł
Sieńko, Tomasz
Schemat zastępczy przekształtnika macierzowego dla stanów dynamicznych przy sterowaniu jednookresowym
Typ: artykuł
Węgiel, Tomasz; Borkowski, Dariusz
Prototypowy układ przetwarzania energii dla efektywniejszego wykorzystywania potencjału energetycznego MEW
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/