Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 18. Nauki Podstawowe z. 1-NP

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 2081-2671
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Fundamental Sciences
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Czasopismo Techniczne z. 18. Nauki Podstawowe z. 1-NP
typ: numer czasopisma
Herzog, Monika
Approximation of functions of two variables from exponential weight spaces
typ: artykuł
Pudełko, Jan
A family of goodness-of-fit tests for the Cauchy distribution
typ: artykuł
Duraj, Małgorzata
Magnetyczne diagramy fazowe związków R1‑XR'XMn2(Ge, Si)2
typ: artykuł
Nosidlak, Natalia; Jaglarz, Janusz
Analiza kolorymetryczna składu farb akrylowych przy użyciu kuli integrującej
typ: artykuł
Białas, Jerzy
Sprawność przesyłania danych w pierścieniowych lokalnych sieciach komputerowych
typ: artykuł
Gąciarz, Tomasz; Czajkowski, Krzysztof
Wpływ metody selekcji słów kluczowych na skuteczność klasyfikacji stron internetowych z wykorzystaniem algorytmu boostingu
typ: artykuł
Jarosz, Tomasz
Problematyka analizy danych w magistrali CAN w pojazdach samochodowych
typ: artykuł
Klamra, Marcin
Podstawowe idee próbkowania oszczędnego
typ: artykuł
Ulman, Krzysztof; Rzecki, Krzysztof
Algorytm wykrywania treści na stronach portali internetowych
typ: artykuł
Biernacki, Mateusz; Rzecki, Krzysztof
Urządzenie do zdalnej administracji serwerem
typ: artykuł
Zabawa, Piotr; Klęk, Paulina
Business rules-driven semi-automatic project effort estimation
typ: artykuł
Zaczek, Jerzy M.
Ewolucja zagrożeń sieciowych motorem ewolucji sieciowych systemów bezpieczeństwa
typ: artykuł
Solińska, Mieczysława
Aspekty bezpieczeństwa energetycznego w świetle pakietu klimatycznego 3×20
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/