betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37867)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 29. Architektura z. 7-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Czasopismo Techniczne z. 29. Architektura z. 7-A
Typ: numer czasopisma
Bigaj, Przemysław
Prefabrykowane technologie betonowych rezydencji Franka Lloyda Wrighta – Textile Block System
Typ: artykuł
Czado, Joanna
Możliwości rehabilitacji wielkich zespołów mieszkaniowych na przykładzie wybranych państw zachodnich
Typ: artykuł
Franta, Maciej
Centra multifunkcyjne w niewielkich ośrodkach osadniczych. Odpowiedź na likwidację szkół
Typ: artykuł
Głuchowski, Marcin
Tendencje w kształtowaniu współczesnej architektury mieszkaniowej wielorodzinnej na przykładzie wybranych realizacji z Amsterdamu
Typ: artykuł
Jaworek, Justyna
Ocena historycznych cech krajobrazu jako podstawa dla ich ochrony w gospodarowaniu i planowaniu
Typ: artykuł
Kobylarczyk, Justyna
Współczesna funkcja rynku – historycznej przestrzeni publicznej w wybranych miastach
Typ: artykuł
Konarzewski, Michał
Ponadczasowość architektury jednorodzinnej Mies van der Rohe z lat dwudziestych XX w. na przykładzie projektu Ban Shigeru – Sagaponac house #4 z XXI w. – wersja rozszerzona
Typ: artykuł
Kucharczyk, Marcin
Analiza cech podmiejskiej zabudowy mieszkaniowej na przykładzie inwestycji deweloperskich zrealizowanych w okolicy Krakowa
Typ: artykuł
Martyka, Anna
Czas wolny dzieci we współczesnych polskich miastach. Wprowadzenie do poszukiwań optymalnych rozwiązań przestrzennych
Typ: artykuł
Ostrowska, Barbara
Energooszczędność jako czynnik kształtowania architektury. Tradycja i współczesność
Typ: artykuł
Petrus, Krzysztof
Zabytki kartografii z drugiej połowy XVII i początku XVIII stulecia jako źródła do badań przemian przestrzennych zachodnich przedmieść Krakowa
Typ: artykuł
Sumlet, Wojciech
Skala ludzka w architekturze i przestrzeni mieszkaniowej
Typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
Sześćdziesiąt parków Manhattanu – kanwa jakości życia
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/