Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41243)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 29. Architektura z. 7-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Czasopismo Techniczne z. 29. Architektura z. 7-A
typ: numer czasopisma
Bigaj, Przemysław
Prefabrykowane technologie betonowych rezydencji Franka Lloyda Wrighta – Textile Block System
typ: artykuł
Czado, Joanna
Możliwości rehabilitacji wielkich zespołów mieszkaniowych na przykładzie wybranych państw zachodnich
typ: artykuł
Franta, Maciej
Centra multifunkcyjne w niewielkich ośrodkach osadniczych. Odpowiedź na likwidację szkół
typ: artykuł
Głuchowski, Marcin
Tendencje w kształtowaniu współczesnej architektury mieszkaniowej wielorodzinnej na przykładzie wybranych realizacji z Amsterdamu
typ: artykuł
Jaworek, Justyna
Ocena historycznych cech krajobrazu jako podstawa dla ich ochrony w gospodarowaniu i planowaniu
typ: artykuł
Kobylarczyk, Justyna
Współczesna funkcja rynku – historycznej przestrzeni publicznej w wybranych miastach
typ: artykuł
Konarzewski, Michał
Ponadczasowość architektury jednorodzinnej Mies van der Rohe z lat dwudziestych XX w. na przykładzie projektu Ban Shigeru – Sagaponac house #4 z XXI w. – wersja rozszerzona
typ: artykuł
Kucharczyk, Marcin
Analiza cech podmiejskiej zabudowy mieszkaniowej na przykładzie inwestycji deweloperskich zrealizowanych w okolicy Krakowa
typ: artykuł
Martyka, Anna
Czas wolny dzieci we współczesnych polskich miastach. Wprowadzenie do poszukiwań optymalnych rozwiązań przestrzennych
typ: artykuł
Ostrowska, Barbara
Energooszczędność jako czynnik kształtowania architektury. Tradycja i współczesność
typ: artykuł
Petrus, Krzysztof
Zabytki kartografii z drugiej połowy XVII i początku XVIII stulecia jako źródła do badań przemian przestrzennych zachodnich przedmieść Krakowa
typ: artykuł
Sumlet, Wojciech
Skala ludzka w architekturze i przestrzeni mieszkaniowej
typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
Sześćdziesiąt parków Manhattanu – kanwa jakości życia
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/