betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 12. Architektura z. 3-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 52
123
następne


Czasopismo Techniczne z. 12. Architektura z. 3-A
Typ: numer czasopisma
Zuziak, Zbigniew K.
Rewitalizacja miast i teoria urbanistyki
Typ: artykuł
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Współczesne tendencje rewitalizacji miast europejskich
Typ: artykuł
Noworól, Aleksander
Uwarunkowania projektów rewitalizacji wynikające z zarządzania rozwojem lokalnym
Typ: artykuł
Kantarek, Anna Agata
Post-event re-revitalization. Expo’98 i Lizboński Park Narodów
Typ: artykuł
Wycichowska, Barbara
Rewitalizacja niezrównoważona – problem Łodzi
Typ: artykuł
Ogrodnik, Daniel
Strukturalne przesłanki rewitalizacji śródmieść – przykład Krakowa
Typ: artykuł
Kaźmierczak, Bartosz; Pazder, Dominika
Rewitalizacja Poznańskiej Śródki – aspekt przestrzenny
Typ: artykuł
Musiał, Robert
Współczesne budynki wysokie – znaki zrewitalizowanej przestrzeni
Typ: artykuł
Tomczak, Aneta
„Miasto w mieście” ochrona struktury urbanistycznej posiadeł wodno-fabrycznych w Łodzi
Typ: artykuł
Zaborska-Jagiełło, Agnieszka
Kreatywne środowisko jako katalizator rewitalizacji
Typ: artykuł
Wdowiarz-Bilska, Matylda
Rewitalizacja miast a budowa ośrodków high-tech na terenach poprzemysłowych w Polsce
Typ: artykuł
Hrabiec, Andrzej
Urbanistyczne kryteria oceny projektów rewitalizacji, czyli interpretacje i nadinterpretacje realnych przestrzeni semiotycznych
Typ: artykuł
Lessaer, Stanisław
Rewitalizacja operacyjna w praktyce
Typ: artykuł
Pluta, Katarzyna
Projektowanie urbanistyczne jako narzędzie kształtowania przestrzeni publicznych w procesie rewitalizacji terenów przemysłowych i kolejowych
Typ: artykuł
Petryshyn, Halyna
Fjord City a rozwiązania rewitalizacji rejonów poportowych Oslo
Typ: artykuł
Nowacka-Rejzner, Urszula; Rejzner, Katarzyna Anna
Przestrzeń publiczna w obszarach rewitalizowanych – na przykładzie Hafencity
Typ: artykuł
Rembeza, Magdalena
Przestrzeń publiczna miasta europejskiego – salon miejski czy istotny element budowy programu rewitalizacji? Przykład MQ w Wiedniu
Typ: artykuł
Setkowicz, Piotr
Trzy place – rewitalizacja przestrzeni pokomunikacyjnych czy nowa postać aneksji?
Typ: artykuł
Forczek-Brataniec, Urszula; Brataniec, Marcin
Rewitalizacja rynku, czyli, poszukiwaniu rozwiązania węzła gordyjskiego
Typ: artykuł

123
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/