Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10319)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (716)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1892)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39997)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 12. Architektura z. 3-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 52
123
następne


Czasopismo Techniczne z. 12. Architektura z. 3-A
typ: numer czasopisma
Zuziak, Zbigniew K.
Rewitalizacja miast i teoria urbanistyki
typ: artykuł
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Współczesne tendencje rewitalizacji miast europejskich
typ: artykuł
Noworól, Aleksander
Uwarunkowania projektów rewitalizacji wynikające z zarządzania rozwojem lokalnym
typ: artykuł
Kantarek, Anna Agata
Post-event re-revitalization. Expo’98 i Lizboński Park Narodów
typ: artykuł
Wycichowska, Barbara
Rewitalizacja niezrównoważona – problem Łodzi
typ: artykuł
Ogrodnik, Daniel
Strukturalne przesłanki rewitalizacji śródmieść – przykład Krakowa
typ: artykuł
Kaźmierczak, Bartosz; Pazder, Dominika
Rewitalizacja Poznańskiej Śródki – aspekt przestrzenny
typ: artykuł
Musiał, Robert
Współczesne budynki wysokie – znaki zrewitalizowanej przestrzeni
typ: artykuł
Tomczak, Aneta
„Miasto w mieście” ochrona struktury urbanistycznej posiadeł wodno-fabrycznych w Łodzi
typ: artykuł
Zaborska-Jagiełło, Agnieszka
Kreatywne środowisko jako katalizator rewitalizacji
typ: artykuł
Wdowiarz-Bilska, Matylda
Rewitalizacja miast a budowa ośrodków high-tech na terenach poprzemysłowych w Polsce
typ: artykuł
Hrabiec, Andrzej
Urbanistyczne kryteria oceny projektów rewitalizacji, czyli interpretacje i nadinterpretacje realnych przestrzeni semiotycznych
typ: artykuł
Lessaer, Stanisław
Rewitalizacja operacyjna w praktyce
typ: artykuł
Pluta, Katarzyna
Projektowanie urbanistyczne jako narzędzie kształtowania przestrzeni publicznych w procesie rewitalizacji terenów przemysłowych i kolejowych
typ: artykuł
Petryshyn, Halyna
Fjord City a rozwiązania rewitalizacji rejonów poportowych Oslo
typ: artykuł
Nowacka-Rejzner, Urszula; Rejzner, Katarzyna Anna
Przestrzeń publiczna w obszarach rewitalizowanych – na przykładzie Hafencity
typ: artykuł
Rembeza, Magdalena
Przestrzeń publiczna miasta europejskiego – salon miejski czy istotny element budowy programu rewitalizacji? Przykład MQ w Wiedniu
typ: artykuł
Setkowicz, Piotr
Trzy place – rewitalizacja przestrzeni pokomunikacyjnych czy nowa postać aneksji?
typ: artykuł
Forczek-Brataniec, Urszula; Brataniec, Marcin
Rewitalizacja rynku, czyli, poszukiwaniu rozwiązania węzła gordyjskiego
typ: artykuł

123
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/