betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 3. Architecture iss. 1-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2013
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Technical Transactions iss. 3. Architecture iss. 1-A
Typ: numer czasopisma
Haupt, Patrycja
Sustainable architecture through the interior perception
Typ: artykuł
Kozłowski, Dariusz
Two faces of high tech architecture
Typ: artykuł
Kusińska, Elżbieta
Housing trends in London – revitalization and ecology
Typ: artykuł
Malinowska-Petelenz, Beata
In search of the lost sacred
Typ: artykuł
Petelenz, Marcin
The influence of the panorama on the identity and appeal of the city
Typ: artykuł
Racoń-Leja, Kinga
Traces of the Second World War in European cities
Typ: artykuł
Rzegocińska-Tyżuk, Barbara
The architecture of stadiums in the space of the city – their role, composition and modernization problems exemplified by selected cities in Italy and Austria
Typ: artykuł
Seruga, Wacław
The social space of new residential complexes in Berlin
Typ: artykuł
Złowodzki, Maciej
Changes in the paradigm of locating offices in postindustrial cities exemplified by Paris
Typ: artykuł
Zuziak, Zbigniew K.
Strategic metropolitan projects. Examples from Hamburg, Potsdam and Berlin
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/