Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 3. Architecture iss. 1-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2013
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Technical Transactions iss. 3. Architecture iss. 1-A
typ: numer czasopisma
Haupt, Patrycja
Sustainable architecture through the interior perception
typ: artykuł
Kozłowski, Dariusz
Two faces of high tech architecture
typ: artykuł
Kusińska, Elżbieta
Housing trends in London – revitalization and ecology
typ: artykuł
Malinowska-Petelenz, Beata
In search of the lost sacred
typ: artykuł
Petelenz, Marcin
The influence of the panorama on the identity and appeal of the city
typ: artykuł
Racoń-Leja, Kinga
Traces of the Second World War in European cities
typ: artykuł
Rzegocińska-Tyżuk, Barbara
The architecture of stadiums in the space of the city – their role, composition and modernization problems exemplified by selected cities in Italy and Austria
typ: artykuł
Seruga, Wacław
The social space of new residential complexes in Berlin
typ: artykuł
Złowodzki, Maciej
Changes in the paradigm of locating offices in postindustrial cities exemplified by Paris
typ: artykuł
Zuziak, Zbigniew K.
Strategic metropolitan projects. Examples from Hamburg, Potsdam and Berlin
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/