Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 2. Automatic Control iss. 1-AC

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2013
ISSN 2300-1526
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Automatic Control
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9


Technical Transactions iss. 2. Automatic Control iss. 1-AC
typ: numer czasopisma
Łukasik, Szymon; Haręza, Marcin; Kaczor, Marcin
Document content mining for authors’ identification task
typ: artykuł
Charytanowicz, Małgorzata; Czachor, Henryk; Niewczas, Jerzy
Nonparametric regression approach: applications in agricultural science
typ: artykuł
Gołuńska, Dominika; Hołda, Małgorzata
The need of fairness in group consensus reaching process in a fuzzy environment
typ: artykuł
Schiff, Krzysztof
Ant colony optimization algorithm for the set covering problem
typ: artykuł
Nowakowski, Grzegorz
Open source relational databases and their capabilities in constructing a web-based system designed to support the functioning of a health clinic
typ: artykuł
Ścisło, Łukasz
Controller–sensing element communication using UDP protocol
typ: artykuł
Samotyy, Volodymyr; Dzelendzyak, Ulyana
Mathematical model of thyristor’s system control of DC motor with independent excitation
typ: artykuł
Kruszewski, Damian
Nonparametric modeling of medical scheme data
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/