betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9285)
    Artykuły i Czasopisma (6812)
    Publikacje książkowe (475)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1784)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36456)
Inne bazy bibliograficzne (8990)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1809)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 2. Automatic Control iss. 1-AC

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2013
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Automatic Control
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9


Technical Transactions iss. 2. Automatic Control iss. 1-AC
Typ: numer czasopisma
Łukasik, Szymon; Haręza, Marcin; Kaczor, Marcin
Document content mining for authors’ identification task
Typ: artykuł
Charytanowicz, Małgorzata; Czachor, Henryk; Niewczas, Jerzy
Nonparametric regression approach: applications in agricultural science
Typ: artykuł
Gołuńska, Dominika; Hołda, Małgorzata
The need of fairness in group consensus reaching process in a fuzzy environment
Typ: artykuł
Schiff, Krzysztof
Ant colony optimization algorithm for the set covering problem
Typ: artykuł
Nowakowski, Grzegorz
Open source relational databases and their capabilities in constructing a web-based system designed to support the functioning of a health clinic
Typ: artykuł
Ścisło, Łukasz
Controller–sensing element communication using UDP protocol
Typ: artykuł
Samotyy, Volodymyr; Dzelendzyak, Ulyana
Mathematical model of thyristor’s system control of DC motor with independent excitation
Typ: artykuł
Kruszewski, Damian
Nonparametric modeling of medical scheme data
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/