Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 34

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2013
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 34
typ: numer czasopisma
Holzer, Stefan M.
Numerical arch and vault analysis
typ: artykuł
Cecchi, Alberto
The curve of pressure in vertically loaded arches
typ: artykuł
Bruggi, Matteo; Milani, Gabriele; Taliercio, Alberto
Design of the optimal fiber reinforcement for masonry structures via topology optimization
typ: artykuł
Rosalba, Ferrari; Cocchetti, Giuseppe; Egidio, Rizzi
Elastoplastic structural analysis of the Paderno d’Adda bridge (Italy, 1889) based on Limit Analysis
typ: artykuł
Bossio, A.; Montuori, M.; Bellucci, F.; Lignola, G.P.; Prota, A.; Cosenza, E.; Manfredir, G.
Indirect measure of corrosion level based on crack opening
typ: artykuł
Albuerne, Alejandra; Williams, Martin; Lawson, Victoria
Prediction of the failure mechanism of arches under base motion using DEM based on the NSCD method
typ: artykuł
Sharaf Eldin, Shahira; Fekry, Fatima; Menchawy, Adel El
Abu Qir fortresses as vital assets for tourism motivation and community development
typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Jaśliska w dawnej ziemi krakowskiej w świetle mapy Miega
typ: artykuł
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Architektura emocji
typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Figurska-Dudek, Joanna; Łaba, Mateusz
Zachowanie oryginalnych odkształceń obiektu jako zagadnienie konserwatorskie na przykładzie kościoła oo. Franciszkanów w Jaśle (cz. I)
typ: artykuł
Derwisz, Justyna
Współczesne technologie multimedialne w wirtualnej rekonstrukcji oraz prezentacji historycznych obiektów architektonicznych
typ: artykuł
Rychter, Mariusz R.
Konserwacja i badania specjalistyczne średniowiecznego kordu z Warty
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/