betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9793)
    Artykuły i Czasopisma (7104)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37823)
Inne bazy bibliograficzne (9027)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1846)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 34

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2013
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 34
Typ: numer czasopisma
Holzer, Stefan M.
Numerical arch and vault analysis
Typ: artykuł
Cecchi, Alberto
The curve of pressure in vertically loaded arches
Typ: artykuł
Bruggi, Matteo; Milani, Gabriele; Taliercio, Alberto
Design of the optimal fiber reinforcement for masonry structures via topology optimization
Typ: artykuł
Rosalba, Ferrari; Cocchetti, Giuseppe; Egidio, Rizzi
Elastoplastic structural analysis of the Paderno d’Adda bridge (Italy, 1889) based on Limit Analysis
Typ: artykuł
Bossio, A.; Montuori, M.; Bellucci, F.; Lignola, G.P.; Prota, A.; Cosenza, E.; Manfredir, G.
Indirect measure of corrosion level based on crack opening
Typ: artykuł
Albuerne, Alejandra; Williams, Martin; Lawson, Victoria
Prediction of the failure mechanism of arches under base motion using DEM based on the NSCD method
Typ: artykuł
Sharaf Eldin, Shahira; Fekry, Fatima; Menchawy, Adel El
Abu Qir fortresses as vital assets for tourism motivation and community development
Typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Jaśliska w dawnej ziemi krakowskiej w świetle mapy Miega
Typ: artykuł
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Architektura emocji
Typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Figurska-Dudek, Joanna; Łaba, Mateusz
Zachowanie oryginalnych odkształceń obiektu jako zagadnienie konserwatorskie na przykładzie kościoła oo. Franciszkanów w Jaśle (cz. I)
Typ: artykuł
Derwisz, Justyna
Współczesne technologie multimedialne w wirtualnej rekonstrukcji oraz prezentacji historycznych obiektów architektonicznych
Typ: artykuł
Rychter, Mariusz R.
Konserwacja i badania specjalistyczne średniowiecznego kordu z Warty
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/