betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9815)
    Artykuły i Czasopisma (7126)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37836)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Książki wydane przed 1939 r.

typ: zbiór książek

  

Kolekcja
Publikacje książkoweElementy tej kolekcji: 198
123456 ... 10
następne

Celarski, Zdzisław Szczęsny
Zabudowa osad na tle reformy rolnej w Polsce. [Cz.] 2, Listy osadników
Typ: książka
Celarski, Zdzisław Szczęsny
Zabudowa osad na tle reformy rolnej w Polsce. [Cz.] 1, Zabudowa osad
Typ: książka

L'office public d'habitations de la ville de Paris
Typ: książka
Żenczykowski, Wacław
Oświetlenie budynków światłem dziennem
Typ: książka
Weber, A. Paul
Deutsche Musiker
Typ: książka
Niesel, Rudolf
Reisebericht des Reichsbahnbaumeisters Rudolf Niesel in Glückstadt
Typ: książka
Dobrowolski, Tadeusz
Kościół św. Mikołaja w Wysocicach. Ze studjów nad architekturą i rzeźbą romańską w Polsce
Typ: książka

Gmach polskiej YMCA w Krakowie : widok zewnętrzny. A co wewnątrz?
Typ: książka

Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach
Typ: książka

Wzory obliczeń mostów drewnianych
Typ: książka
Grodecki, Roman
Dzieje polityczne Śląska do r. 1290
Typ: książka
Ziomek, Maksymilian Józef
Życie gospodarcze w okręgu Krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 1850-1930 : księga pamiątkowa wydana na jubileusz osiemdziesięciolecia istnienia Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
Typ: książka

Sprawozdanie Komitetu Ekspertów przedłożone Rządowi Polskiemu przez Ligę Narodów : O programie budowy dróg wodnych w Polsce, wykorzystaniu ujść morskich i dróg dojazdowych do nich dla przewozu węgla, oraz o osuszeniu bagien poleskich
Typ: książka

Kanały projektowane w Polsce pod względem komunikacyjnym i energetycznym
Typ: książka

Pierwsza fabryka lokomotyw w Polsce Spółka Akcyjna w Chrzanowie
Typ: książka

Most i Wiadukt imienia ks. Józefa Poniatowskiego przez rzekę Wisłę w Warszawie
Typ: książka
Yerbury, Francis Rowland [Red.]
Lesser known architecture of Spain
Typ: książka
Baudouin, Andreas
Der Zimmerermeister : ein bautechnisches Konstruktionswerk enthaltend die gesamten Zimmerungen. Tl. 2, Besondere Konstruktionen im Zimmerermeistergewerbe
Typ: książka
Baudouin, Andreas
Der Zimmerermeister : ein bautechnisches Konstruktionswerk enthaltend die gesamten Zimmerungen. Tl. 1, Elemente im Zimmerermeistergewerbe. Allgemeine Konstruktionen im Zimmerermeistergewerbe
Typ: książka
Kopera, Feliks
Motywy architektury polskiej Jana Gumowskiego. Z. 4, Jasna Góra
Typ: książka

123456 ... 10
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/