Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41249)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Książki wydane przed 1939 r.

typ: zbiór książek

  

Kolekcja
Publikacje książkoweElementy tej kolekcji: 198
123456 ... 10
następne

Celarski, Zdzisław Szczęsny
Zabudowa osad na tle reformy rolnej w Polsce. [Cz.] 2, Listy osadników
typ: książka
Celarski, Zdzisław Szczęsny
Zabudowa osad na tle reformy rolnej w Polsce. [Cz.] 1, Zabudowa osad
typ: książka

L'office public d'habitations de la ville de Paris
typ: książka
Żenczykowski, Wacław
Oświetlenie budynków światłem dziennem
typ: książka
Weber, A. Paul
Deutsche Musiker
typ: książka
Niesel, Rudolf
Reisebericht des Reichsbahnbaumeisters Rudolf Niesel in Glückstadt
typ: książka
Dobrowolski, Tadeusz
Kościół św. Mikołaja w Wysocicach. Ze studjów nad architekturą i rzeźbą romańską w Polsce
typ: książka

Gmach polskiej YMCA w Krakowie : widok zewnętrzny. A co wewnątrz?
typ: książka

Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach
typ: książka

Wzory obliczeń mostów drewnianych
typ: książka
Grodecki, Roman
Dzieje polityczne Śląska do r. 1290
typ: książka
Ziomek, Maksymilian Józef
Życie gospodarcze w okręgu Krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 1850-1930 : księga pamiątkowa wydana na jubileusz osiemdziesięciolecia istnienia Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
typ: książka

Sprawozdanie Komitetu Ekspertów przedłożone Rządowi Polskiemu przez Ligę Narodów : O programie budowy dróg wodnych w Polsce, wykorzystaniu ujść morskich i dróg dojazdowych do nich dla przewozu węgla, oraz o osuszeniu bagien poleskich
typ: książka

Kanały projektowane w Polsce pod względem komunikacyjnym i energetycznym
typ: książka

Pierwsza fabryka lokomotyw w Polsce Spółka Akcyjna w Chrzanowie
typ: książka

Most i Wiadukt imienia ks. Józefa Poniatowskiego przez rzekę Wisłę w Warszawie
typ: książka
Yerbury, Francis Rowland [Red.]
Lesser known architecture of Spain
typ: książka
Baudouin, Andreas
Der Zimmerermeister : ein bautechnisches Konstruktionswerk enthaltend die gesamten Zimmerungen. Tl. 2, Besondere Konstruktionen im Zimmerermeistergewerbe
typ: książka
Baudouin, Andreas
Der Zimmerermeister : ein bautechnisches Konstruktionswerk enthaltend die gesamten Zimmerungen. Tl. 1, Elemente im Zimmerermeistergewerbe. Allgemeine Konstruktionen im Zimmerermeistergewerbe
typ: książka
Kopera, Feliks
Motywy architektury polskiej Jana Gumowskiego. Z. 4, Jasna Góra
typ: książka

123456 ... 10
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/