Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 36

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2014
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 36
typ: numer czasopisma
Jasieńko, Jerzy; Szyszka, Marcin
Ocena parametrów mechanicznych historycznych murów poprzez badania eksperymentalne w kontekście ich konserwacji konstrukcyjnej
typ: artykuł
Malesza, Jarosław; Miedziałowski, Czesław; Malesza, Mikołaj
Techniczne aspekty odbudowy i utrzymania obiektów zespołu pokamedulskiego w Wigrach
typ: artykuł
Wieczorek, Krzysztof
Konserwacja drewnianych struktur architektonicznych – nowe warunki, potrzeby i perspektywy
typ: artykuł
Czubiński, Jacek
Wawelski spór Stanisława Tomkowicza z Adolfem Szyszko-Bohuszem
typ: artykuł
Malik, Rafał
Skała. Uwagi na temat budowy miasta średniowiecznego w świetle najnowszych badań nad wielkością i kształtem działki lokacyjnej
typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Kołaczyce na mapie Miega
typ: artykuł
Kołodziejczyk, Piotr
Naturalne i antropogeniczne zagrożenia dla zabytków architektury nabatejskiej na terenie Petry i w południowej Jordanii
typ: artykuł
Fitta, Agnieszka
Problematyka wielokulturowości w urbanistyce miast Andaluzji oraz Podkarpacia. Wybrane przykłady
typ: artykuł
Kołodziejczyk, Katarzyna
Słowo, obraz, symbol. O wielości języków opisywania i wyrażania świata w kontekście kultury i sztuki
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/