betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9699)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1817)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37433)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WM

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Mechaniczny [M]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 561
123456 ... 29
następne

Kopiczak, Bartosz
Przepływ wieloskładnikowych cieczy polimerowo-micelarnych w prostoosiowych rurach o przekroju kołowym
Typ: rozprawa doktorska
Szczepka, Marcin
Synteza układu sterowania elektromechanicznego przekładni CVT dla układu napędowego pojazdu jednośladowego
Typ: rozprawa doktorska
Kopeć, Piotr
Konwekcja mieszana na zewnętrznej powierzchni rur ożebrowanych wzdłużnie
Typ: rozprawa doktorska
Majewski, Karol
Badania i modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w rurach spiralnie wewnętrznie ożebrowanych
Typ: rozprawa doktorska
Nowak, Marek
Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny uszkodzeń stalowych konstrukcji mostowych
Typ: rozprawa doktorska
Cisek, Piotr
Modelowanie układu podgrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania z akumulatorem ciepła nagrzewanym elektrycznie
Typ: rozprawa doktorska
Ścisło, Łukasz
Multimodal vibration control of a beam by application of piezoelectric elements
Typ: rozprawa doktorska
Pitry, Rafał
Analiza hybrydowego układu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową w aspekcie efektywności energetycznej
Typ: rozprawa doktorska
Nowak-Ocłoń, Marzena
Modelowanie zjawisk przepływowo cieplnych w rurach ekranowych komór paleniskowych kotłów na parametry nadkrytyczne
Typ: rozprawa doktorska
Krzemień, Piotr
Optymalizacja parametrów modelu zderzenia pojazdów metodą ewolucyjną
Typ: rozprawa doktorska
Ciszkiewicz, Adam
Modeling of a human lumbar intervertebral joint mechanism
Typ: rozprawa doktorska
Banaś, Aleksander
Solution of selected eigenproblems in nanomechanics
Typ: rozprawa doktorska
Lindner, Ingo
In-process measurement system to control dimensional & process parameters
Typ: rozprawa doktorska
Walczak, Paweł
Badania hydraulicznego układu sterowania kierownicą turbiny wodnej małej mocy
Typ: rozprawa doktorska
Wach, Krzysztof
Metoda pomiaru przemieszczen koła względem nadwozia pojazdu
Typ: rozprawa doktorska
Gromczak, Kamila
Validation model of coordinate measuring methods
Typ: rozprawa doktorska
Marcinek, Dawid
Model of discontinuous plastic flow at temperature close to absolute zero
Typ: rozprawa doktorska
Łacny, Łukasz
Neuronowe algorytmy aktywnego tłumienia drgań wybranych układów dyskretnych i ciągłych
Typ: rozprawa doktorska
Młynarczyk, Przemysław
Wpływ geometrii dyszy na tłumienie pulsacji w instalacji sprężarki wyporowej
Typ: rozprawa doktorska
Krajewska-Śpiewak, Joanna
Identyfikacja właściwości warstwy wierzchniej materiałów trudnoskrawalnych
Typ: rozprawa doktorska

123456 ... 29
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/