Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41249)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 6. Civil Engineering iss. 1-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2013
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9


Technical Transactions iss. 6. Civil Engineering iss. 1-B
typ: numer czasopisma
Chudyba, Krzysztof; Matysek, Piotr
Methods for determining masonry walls fire resistance
typ: artykuł
Chudyba, Krzysztof; Seręga, Szymon
Structural fire design methods for reinforced concrete members
typ: artykuł
Derkowski, Wit; Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław
CFRP strengthening of bent RC beams using stiff and flexible adhesives
typ: artykuł
Gromysz, Krzysztof
Dissipative forces in joint surface of composite reinforced concrete floors
typ: artykuł
Habiera, Elżbieta; Czkwianianc, Artem
Redistribution of forces between reinforcement bars and profiles in the intermediate support zone in the double span, double combined beams
typ: artykuł
Kałuża, Marta; Kubica, Jan
Behaviour of unreinforced and reinforced masonry wallettes made of ACC blocks subjected to diagonal compresion
typ: artykuł
Klemczak, Barbara; Knoppik-Wróbel, Agnieszka
Numerical model for analysis of early-age thermal–moisture effects in an RC wall
typ: artykuł
Kowalski, Robert; Urbański, Marek
Redistribution of bending moments in multi – span R/C beams and slabs subjected to fire
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/