betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37867)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 6. Civil Engineering iss. 1-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2013
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9


Technical Transactions iss. 6. Civil Engineering iss. 1-B
Typ: numer czasopisma
Chudyba, Krzysztof; Matysek, Piotr
Methods for determining masonry walls fire resistance
Typ: artykuł
Chudyba, Krzysztof; Seręga, Szymon
Structural fire design methods for reinforced concrete members
Typ: artykuł
Derkowski, Wit; Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław
CFRP strengthening of bent RC beams using stiff and flexible adhesives
Typ: artykuł
Gromysz, Krzysztof
Dissipative forces in joint surface of composite reinforced concrete floors
Typ: artykuł
Habiera, Elżbieta; Czkwianianc, Artem
Redistribution of forces between reinforcement bars and profiles in the intermediate support zone in the double span, double combined beams
Typ: artykuł
Kałuża, Marta; Kubica, Jan
Behaviour of unreinforced and reinforced masonry wallettes made of ACC blocks subjected to diagonal compresion
Typ: artykuł
Klemczak, Barbara; Knoppik-Wróbel, Agnieszka
Numerical model for analysis of early-age thermal–moisture effects in an RC wall
Typ: artykuł
Kowalski, Robert; Urbański, Marek
Redistribution of bending moments in multi – span R/C beams and slabs subjected to fire
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/