Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41249)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WIEiK

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej [E]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 22
12
następne

Hawron, Konrad
Zastosowanie pojęcia czasowo–zależnej mocy czynnej do zagadnień optymalizacyjnej teorii mocy
typ: rozprawa doktorska
Duda, Arkadiusz
Diagnozowanie silników indukcyjnych klatkowych przy wykorzystaniu wpływu nieliniowości obwodu magnetycznego
typ: rozprawa doktorska
Tomczyk, Marcin
Wykrywanie i identyfikacja uszkodzeń złożonego układu elektromechanicznego w ich początkowej fazie powstawania metodami falkowo-neuronowymi
typ: rozprawa doktorska
Rozegnał, Bartosz
Trójfazowy falownik napięcia z łagodnym przełączaniem tranzystorów odpornym na zakłócenia sterowania
typ: rozprawa doktorska
Ferreira De Sá, José Gregorio
Multicriteria diagnosis of synchronous machines
typ: rozprawa doktorska
Sieja, Marek
Metrologiczna ocena dokładności systemów przeznaczonych do pomiarów dynamicznych i jej realizacja na wybranych przykładach
typ: rozprawa doktorska
Dudzik, Marek
Analiza możliwości ograniczenia składowej przemiennej momentu elektromagnetycznego w silniku ASM sterowanym wektorowo w napędach trakcyjnych
typ: rozprawa doktorska
Fernández Gómez, Alejandro
Simulink models of faulty induction machines for drives applications
typ: rozprawa doktorska
Sieńko, Tomasz
Strategie sterowania przekształtnikiem macierzowym do wysokosprawnych siłowni gazowych
typ: rozprawa doktorska
Pędrak, Grzegorz
Generatory sygnałów stochastycznych w przetwornikach analogowo-cyfrowych
typ: rozprawa doktorska
Radzik, Michał
Algorytm bezpośredniego określania stanów ustalonych w maszynach synchronicznych z uwzględnieniem równania ruchu
typ: rozprawa doktorska
Szular, Zbigniew
Koncepcje przekształtników tyrystorowych o zmiennej topologii połączeń w aspekcie zastosowania do rozruchu silników indukcyjnych klatkowych
typ: rozprawa doktorska
Krzyk, Przemysław
Analiza porównawcza słabo nieliniowych sinusoidalnych drgań samowzbudnych w autonomicznych układach analogowych i cyfrowych
typ: rozprawa doktorska
Borkowski, Dariusz
Analiza pracy przekształtnika macierzowego jako łącznika w systemie elektroenergetycznym
typ: rozprawa doktorska
Czuchra, Wojciech
Metody analizy i obniżania zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych występujących w obwodach elektrycznych wskutek oddziaływania przekształtników energoelektronicznych pojazdów trakcyjnych
typ: rozprawa doktorska
Tomczyk, Krzysztof
Komputerowo wspomagany system do wyznaczania granicznych wartości błędów dynamicznych wybranych układów pomiarowych
typ: rozprawa doktorska
Sułowicz, Maciej
Diagnostyka silników indukcyjnych metodami sztucznej inteligencji
typ: rozprawa doktorska
Zając, Wacław
Analiza stanów nieustalonych w sieciach elektroenergetycznych średnich napięć z udziałem dużych maszyn synchronicznych i asynchronicznych w warunkach zakłóceń w zasilaniu
typ: rozprawa doktorska
Gądek, Krzysztof
Pomiarowa analiza stanu zamocowania kotew stalowych w górotworze
typ: rozprawa doktorska
El Hayek, Joseph
Parameters analysis of multi-windings traction transformers
typ: rozprawa doktorska

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/