Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WFMiI

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki [F]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 2

Wojtowicz, Barbara
Kwadratowe przekształcenie płaszczyzny rzutowej
typ: rozprawa doktorska
Makowski, Maciej
Optymalizacja belek na podłożu sprężystym jako problem teorii sterowania
typ: rozprawa doktorska


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/