Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10297)
    Artykuły i Czasopisma (7442)
    Publikacje książkowe (714)
    Materiały konferencyjne (210)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39891)
Inne bazy bibliograficzne (14225)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7335)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Prace naukowe i książki

typ: zbiór książek

  

Kolekcja
Publikacje książkoweElementy tej kolekcji: 46
123
następne


Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych 2018 : praca zbiorowa
typ: książka
Niemczewska-Wójcik, Magdalena
Dualny system charakteryzowania powierzchni technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów trących
typ: książka
Szczepanek, Robert
Systemy informacji przestrzennej z QGIS : podręcznik akademicki. Cz. 1 i 2
typ: książka
Styrylska, Teresa
Termodynamika
typ: książka
Wrana, Bogumił
Soil dynamics – computation models
typ: książka
Wojnar, Leszek
Kreski
typ: książka
Jeleński, Tomasz; Racoń-Leja, Kinga; Leja, Marek
Modernizacja Stacji Kraków Bonarka - nowy węzeł transportowy KrOF - raport z konsultacji z wnioskodawcami i interesariuszami projektów ZIT
typ: książka
Idzi, Piotr
Artefakty 2.0
typ: książka
Badowski, Andrzej [Oprac.]
Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów przez rocznik 1959-1965 na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej
typ: książka
Gorczyca, Bożena [Oprac.]; Kot, Paulina [Oprac.]; Kraus, Anna [Oprac.]; Strojna-Krzystanek, Anna [Oprac.]; Zawrzykraj, Anna [Oprac.]
Leopolis semper fidelis : katalog wystawy
typ: książka

Selected Topics in Modern Mathematics - Edition 2014
typ: książka
Ganczarski, Artur; Skrzypek, Jacek
Mechanika nowoczesnych materiałów : modele, anizotropia, powierzchnie graniczne, materiały kompozytowe, procesy dyssypatywne
typ: książka
Kubis, Sebastian
Współistnienie faz i ich stabilność w gęstej materii nukleonowej
typ: książka
Jasiński, Radomir
Preparatyka alifatycznych nitrozwiązków
typ: książka
Szczepanek, Robert
Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS
typ: książka
Schneider-Skalska, Grażyna
Zrównoważone środowisko mieszkaniowe : społeczne - oszczędne - piękne
typ: książka
Wierzbicki, Robert
Wodociągi Krakowa
typ: książka
Winiarska, Teresa [Red. merytoryczny]
Zajęcia wyrównawcze z matematyki : materiały pomocnicze
typ: książka
Majka, Tomasz M.
Napisałem... Kiedyś... Coś...
typ: książka
Choroszczak, Jerzy; Mikulec, Marek
Pomoc publiczna a rozwój firmy : szanse i zagrożenia
typ: książka

123
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/