betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 15. Architektura z. 7-A2

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 83
12345
następne

Gała-Walczowska, Monika
Willa na Lazurowym Wybrzeżu
Typ: artykuł
Bal, Wojciech
W architektonicznym tyglu – refleksje o przemianach współczesnej architektury
Typ: artykuł
Barnaś, Janusz
Fenomen architektury Gaudiego
Typ: artykuł
Bartnicka, Małgorzata
Wczoraj, dziś i jutro w promieniach słonecznych (?)
Typ: artykuł
Bieske-Matejak, Alicja
Architektura krajobrazu w obszarach zurbanizowanych wobec wyzwań współczesnego miasta
Typ: artykuł
Bigaj, Przemysław
Geneza twórczego pluralizmu we współczesnej architekturze – quo vadis architekturo?
Typ: artykuł
Bizio, Krzysztof
Narracje struktury w architekturze współczesnej. Wybrane aspekty
Typ: artykuł
Chmielewski, Wojciech
Spektakl emocji
Typ: artykuł
Cisek, Ewa
Interaktywna architektura dźwięku
Typ: artykuł
Czechowicz, Jacek
Architektura sakralna Krakowa od połowy XIX wieku – przeszłość i teraźniejszość
Typ: artykuł
Dolistowska, Małgorzata
Miasta wielokrotnego zapisu – ikonosfera nowych przestrzeni tożsamości
Typ: artykuł
Dworzak-Żak, Ewa
Dematerializacja architektury
Typ: artykuł
Frysztak, Anna
Jak projektować – zmiana paradygmatu?
Typ: artykuł
Galas, Marcin
Forma wydrążona
Typ: artykuł
Gawryluk, Dorota
„Dziś” architektury sakralnej w małych miastach Podlasia
Typ: artykuł
Gilewicz, Witold
Produkt architektoniczny
Typ: artykuł
Grodzicki, Paweł
Maszyna do architektury
Typ: artykuł
Grycel, Janusz
Duch miejsca odczytany na nowo
Typ: artykuł
Gubańska, Renata
Percepcja współczesnej architektury Wrocławia
Typ: artykuł
Gubański, Janusz
Architektura obiektów poprzemysłowych we współczesnych adaptacjach
Typ: artykuł

12345
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/