Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 13

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2003
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 13
typ: numer czasopisma
Wojtysiak, Maria
Kolorystyka elewacji obiektów zabytkowych
typ: artykuł
Wójcik-Łużycki, Adam
Problemy konserwatorskie zamku w Wiśniczu (cz. I)
typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Udział Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków w procesie odnowy Krakowa
typ: artykuł
Mikocki, Tomasz
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków – informacja o nowej w środowisku konserwatorskim instytucji
typ: artykuł
Barański, Marek
Unicestwione dziedzictwo, cd.
typ: artykuł
Marcinek, Roman; Myczkowski, Zbigniew
Prof. zw. dr hab. inż. arch. Janusz Bogdanowski 1929-2003
typ: artykuł
Kłosek-Kozłowska, Danuta
Pamięci Profesor Teresy Zarębskiej
typ: artykuł
Kondziela, Henryk
Janusz Lehmann (1924-2002)
typ: artykuł
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Krzysztof Biskup (1952-2000)
typ: artykuł
Marcinek, Roman; Myczkowski, Zbigniew
Wśród cudów świata
typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
Studium i projekt odrestaurowania i rekompozycji zespołu rynkowego małego miasta polskiego na przykładzie Łańcuta
typ: artykuł
Szymanowska-Gwiżdż, Agnieszka
Drewniane budownictwo mieszkalne i gospodarcze wsi Górnego Śląska
typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Rapp, Piotr
Wzmocnienie konstrukcji sklepienia nad nawą kościoła Przemienienia Pańskiego w Poznaniu (cz. I)
typ: artykuł
Barański, Marek
Odbudowane Stare Miasto i zabytki Warszawy w ocenie zagranicznych konserwatorów
typ: artykuł
Korczyńska, Anna; Węcławowicz, Tomasz
Nowa aula i nowe lektoria w Uniwersytecie Jagiellońskim
typ: artykuł
Szałygin, Jerzy
Zasoby i zagrożenia zabytkowej drewnianej architektury sakralnej w Polsce
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/