Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Fragmenty książek

typ: zbiór rozdziałów

  

Kolekcja
Publikacje książkoweElementy tej kolekcji: 98
12345
następne

Hodor, Katarzyna; Fekete, Albert; Matusik, Agnieszka
The future of Planty Park in Cracow compared to other examples of city walls being transformed into urban parks
typ: fragment książki
Jeleński, Tomasz
Współpraca z sektorem prywatnym na terenach nienależących do miasta
typ: fragment książki
Jeleński, Tomasz
Kompetencje władzy publicznej w zarządzaniu zielenią
typ: fragment książki
Dilnyi, Volodymyr; Huk, Khrystyna
Detecting of signals in half-strips
typ: fragment książki
Ryszard, Knosala; Wasilewska, Barbara; Boratyńska-Sala, Anna
Tworzenie innowacyjnych rozwiązań
typ: fragment książki
Sala, Rafal; Bielaczyc, Piotr; Brzezanski, Marek
Concept of vaporized urea dosing in selective catalytic reduction
typ: fragment książki
Furyk-Grabowska, Karolina; Kiełbus, Anna
Develop an innovative compensation solution for functional disorders of the hand
typ: fragment książki
Gorczyca, Bożena; Kot, Paulina; Kraus, Anna; Strojna-Krzystanek, Anna
Uczeni lwowscy i ich wkład w rozwój nauk technicznych -  na podstawie Kolekcji Lwowiana Biblioteki Politechniki Krakowskiej
typ: fragment książki
Wąsacz Józef
Józef Wąsacz
typ: fragment książki
Wąsacz, Józef
W rytmie serca
typ: fragment książki
Bogdanowska, Monika
Interdyscyplinarny Słownik Wielojęzyczny on-line – możliwości i ograniczenia
typ: fragment książki
Gyurkovich, Jacek
The dynamics of the urban population: public space in the city: modern transformations
typ: fragment książki
Hudym, Vasyl; Jagiełło, Adam St.
Budowa linii napowietrznych
typ: fragment książki
Zieliński, Miłosz
Krajobraz metropolii na przykładzie współczesnego Pekinu – poszukiwanie tożsamości
typ: fragment książki
Kowalski, Przemysław
Znaczenie zielonej infrastruktury w układzie przestrzennym wielkich miast: lekcja Pekinu, Szanghaju i Shenzhen
typ: fragment książki
Idzi, Piotr
Pojednanie
typ: fragment książki
Przecherski, Piotr; Radzicki, Krzysztof; Bonelli, Stéphane; Siudy, Andrzej
Zastosowanie metody statystycznej HSTP do oceny procesów degradacji zapory w Kozłowej Górze na podstawie pomiarów piezometrycznych
typ: fragment książki
Piekarski, Marian
Efektywność działań procesów doradczych w realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego w małopolskich szkołach zawodowych w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"
typ: fragment książki
Jeleński, Tomasz
Preface
typ: fragment książki
Jeleński, Tomasz
Tradition and heritage in the image of Kraków
typ: fragment książki

12345
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/