betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9992)
    Artykuły i Czasopisma (7210)
    Publikacje książkowe (527)
    Materiały konferencyjne (199)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1863)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (13)
    Materiały informacyjne PK (31)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (38335)
Inne bazy bibliograficzne (14006)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1881)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Monografia. Mechanika

typ: seria wydawnicza

  

Wydawca Wydawnictwo PK
Kolekcja
Seria Monografia
Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 14

Szkoda, Maciej
Kształtowanie potencjału przewozowego przedsiębiorstw transportu kolejowego
typ: książka
Mikuła, Janusz [Red.]
Rozwiązania proekologiczne w zakresie produkcji : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne materiały kompozytowe przyjazne środowisku
typ: książka
Śliwiński, Krzysztof
Wpływ tlenowego wzbogacania mieszanki na wskaźniki robocze i ekologiczne silników o zapłonie iskrowym
typ: książka
Sowa, Andrzej
Ocena stanu technicznego pojazdów szynowych na podstawie cech zdeterminowanych
typ: książka
Bielski, Jan
Wybrane problemy obliczeniowe w opisie materiałów i konstrukcji sprężysto-plastycznych
typ: książka
Skoczypiec, Sebastian
Elektrochemiczne metody wytwarzania mikroelementów
typ: książka
Tora, Grzegorz
Modelowanie mechanizmu platformowego aktywnego zawieszenia kabiny maszyny roboczej
typ: książka
Krowiak, Artur
Metoda kwadratur różniczkowych w zastosowaniu do zagadnień mechaniki
typ: książka
Cygnar, Mariusz
Analiza pracy silnika spalinowego o dwóch obiegach termodynamicznych
typ: książka
Grądziel, Sławomir
Modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych zachodzących w parowniku
typ: książka
Sobczyk, Andrzej
Improvement of hydraulic system efficiency by means of energy recuperation
typ: książka
Kowalski, Jerzy S.
Technologiczne aspekty przemian temperaturowych kwarcowej osnowy piaskowej syntetycznej masy formerskiej z bentonitem
typ: książka
Kucwaj, Jan
Metody generowania i adaptacji siatek dla zagadnień brzegowych mechaniki
typ: książka
Karbowski, Krzysztof
Podstawy rekonstrukcji elementów maszyn i innych obiektów w procesach wytwarzania
typ: książka


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/