betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Monografia. Inżynieria Lądowa

typ: seria wydawnicza

  

Wydawca Wydawnictwo PK
Kolekcja
Seria Monografia
Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 9

Stypuła, Krzysztof [Red.]
Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle. T. 1, Zagadnienia normalizacyjne i materiałowo-konstrukcyjne dotyczące wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych : praca zbiorowa
Typ: książka
Domagała, Lucyna
Konstrukcyjne lekkie betony kruszywowe
Typ: książka
Szarata, Andrzej
Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury transportowej
Typ: książka
Sołkowski, Juliusz
Efekt progowy w nawierzchniach szynowych
Typ: książka
Kwiecień, Arkadiusz
Polimerowe złącza podatne w konstrukcjach murowych i betonowych
Typ: książka
Więckowski, Andrzej
System bezmagazynowej pracy jednostek budowy i transportu
Typ: książka
Kisilewicz, Tomasz
Wpływ izolacyjnych, dynamicznych i spektralnych właściwości przegród na bilans cieplny budynków energooszczędnych
Typ: książka
Pabisek, Ewa
Systemy hybrydowe integrujące MES i SSN w analizie wybranych problemów mechaniki konstrukcji i materiałów
Typ: książka
Maślak, Mariusz
Trwałość pożarowa stalowych konstrukcji prętowych
Typ: książka


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/