Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10317)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (715)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39980)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Monografia. Inżynieria Środowiska

typ: seria wydawnicza

  

Wydawca Wydawnictwo PK
Kolekcja
Seria Monografia
Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 5

Generowicz, Agnieszka
Wartościowanie ocen ekologicznych systemów i technologii w gospodarce odpadami i ich wykorzystanie w analizie decyzyjnej
typ: książka
Bielski, Andrzej
Modelowanie transportu zanieczyszczeń w ciekach powierzchniowych
typ: książka
Zielina, Michał
Modelowanie procesu filtrowania niejednorodnych zawiesin przez ośrodek porowaty
typ: książka
Szalińska, Ewa
Rola osadów dennych w ocenie jakości środowiska wód kontynentalnych
typ: książka
Polok-Kowalska, Aleksandra
Zespolone ujęcia wody z uwzględnieniem kryteriów techniczno-ekonomiczno-niezawodnościowych oraz ochrony ichtiofauny
typ: książka


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/