betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 17. Chemia z. 2-Ch

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6298
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Chemistry
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 18


Czasopismo Techniczne z. 17. Chemia z. 2-Ch
Typ: numer czasopisma
Cul, Aleksandra; Komorowicz, Tadeusz; Kupiec, Krzysztof
Wymiana ciepła między człowiekiem a otoczeniem w mikroklimacie zimnym
Typ: artykuł
Galica, Mateusz; Bogdał, Dariusz
Efekt wzmocnienia emisji indukowanej agregacją dla kopolimerów optycznie aktywnych
Typ: artykuł
Gilewicz, Patrycja; Tal-Figiel, Barbara; Figiel, Wiesław; Kwiecień, Magdalena
Nowoczesne rozwiązania w zakresie wytwarzania i kontroli jakości emulsji
Typ: artykuł
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof
Zastosowanie metody Monte Carlo do wyznaczania krzywych kinetycznych złożonych reakcji chemicznych
Typ: artykuł
Jasiński, Radomir; Mikulska, Maria; Socha, Jan; Barański, Andrzej
Regio- i stereoselektywność [2+3] cykloaddycji α-podstawionych nitroetenów z 1,3-dipolami propargilo-allenowego i allilowego typu
Typ: artykuł
Kasprzyk, Wiktor; Galica, Mateusz; Bednarz, Szczepan; Bogdał, Dariusz
Zastosowanie polioksometalanu Na12[WZn3(H2O)2][ZnW9O34)2] jako katalizatora reakcji utleniania alkoholi w polu promieniowania mikrofalowego
Typ: artykuł
Kuc, Joanna; Grochowalski, Adam
Izolowanie heksabromocyklododekanu z matrycy tłuszczowej techniką chromatografii wykluczania
Typ: artykuł
Kwaśny, Justyna; Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt
Przegląd technologii produkcji biogazu różnego pochodzenia
Typ: artykuł
Majka, Tomasz M.; Pielichowski, Krzysztof; Leszczyńska, Agnieszka; Starakiewicz, Maciej
Wpływ temperatury formy na właściwości kompozytów poliamidowych
Typ: artykuł
Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Tyliszczak, Bożena; Bialik-Wąs, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew
Propolis – beekeeping medicinal product
Typ: artykuł
Marszałek, Marta; Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka
Rozdział gnojowicy na frakcje przy użyciu sedymentacji i filtracji ciśnieniowej
Typ: artykuł
Mitka, Katarzyna; Staryńska, Justyna
Synteza substancji zapachowych – pochodnych aldehydów
Typ: artykuł
Pabiś, Aleksander; Koszut, Angelika
Rurki ciepła – zasada działania, budowa, zastosowania
Typ: artykuł
Pabiś, Aleksander; Koszut, Angelika; Szufnarowska, Kamila
Stanowisko do oceny intensywności przekazywania ciepła przez niskotemperaturowe rurki ciepła
Typ: artykuł
Pisarek, Urszula; Galica, Mateusz; Bogdał, Dariusz
Controlled free radical polymerization of methacrylates containg carbazole and cumarin pendant groups
Typ: artykuł
Socha, Jan; Jabłońska, Magdalena; Głąb, Karolina; Mikulska, Maria; Jasiński, Radomir; Barański, Andrzej
Synteza nitronów
Typ: artykuł
Tabiś, Bolesław; Skoneczny, Szymon
Modelowanie struktury biofilmu przy użyciu automatu komórkowego
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/