Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41249)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 12. Architektura z. 4-A
Krajobraz kulturowy Japonii

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10


Wprowadzenie
typ: artykuł
Pawłowska, Krystyna
Krajobraz – architektura – ludzie. Japońsko-polskie studia porównawcze
typ: artykuł
Zachariasz, Agata
Liryczne piękno, tajemniczość i spokój – historyczne i współczesne ogrody japońskie
typ: artykuł
Staniewska, Anna
Partycypacja społeczna w odnowie dziedzictwa w historycznym mieście japońskim. Domy kupieckie machiya w Kioto
typ: artykuł
Baba, Yoshihiko
Modern or “unmodern”? Understanding the landscape disputes of Kyoto Tower and Kyoto Station
typ: artykuł
Konopacki, Jacek
Fenomen Kanazawy
typ: artykuł
Bach-Głowińska, Joanna
“Next Japan” in planning
typ: artykuł
Seta, Fumihoko
A report on the influence of aging and depopulation to landscape in Japan
typ: artykuł
Sykta, Izabela; Szarek, Renata
Specyfika i osobliwości krajobrazu Sapporo
typ: artykuł
Myga-Piątek, Urszula
Uwagi o przyrodniczych aspektach atrakcyjności turystycznej Japonii. Konfrontacja stereotypu z doświadczeniami z podróży
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/