betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9698)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1816)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37348)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 12. Architektura z. 4-A
Krajobraz kulturowy Japonii

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10


Wprowadzenie
Typ: artykuł
Pawłowska, Krystyna
Krajobraz – architektura – ludzie. Japońsko-polskie studia porównawcze
Typ: artykuł
Zachariasz, Agata
Liryczne piękno, tajemniczość i spokój – historyczne i współczesne ogrody japońskie
Typ: artykuł
Staniewska, Anna
Partycypacja społeczna w odnowie dziedzictwa w historycznym mieście japońskim. Domy kupieckie machiya w Kioto
Typ: artykuł
Baba, Yoshihiko
Modern or “unmodern”? Understanding the landscape disputes of Kyoto Tower and Kyoto Station
Typ: artykuł
Konopacki, Jacek
Fenomen Kanazawy
Typ: artykuł
Bach-Głowińska, Joanna
“Next Japan” in planning
Typ: artykuł
Seta, Fumihoko
A report on the influence of aging and depopulation to landscape in Japan
Typ: artykuł
Sykta, Izabela; Szarek, Renata
Specyfika i osobliwości krajobrazu Sapporo
Typ: artykuł
Myga-Piątek, Urszula
Uwagi o przyrodniczych aspektach atrakcyjności turystycznej Japonii. Konfrontacja stereotypu z doświadczeniami z podróży
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/