Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10317)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (715)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39982)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 17. Elektrotechnika z. 1-E

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-6301
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Electrical Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 8

Dziedzic, Mateusz; Łukasik, Szymon
Metoda ewolucji różnicowej w klasteryzacji z ograniczeniami twardymi
typ: artykuł
Hudim, Vasyl; Jurkiv, Bogdan; Szczepanik, Jerzy
Contour-node coordinates for solving linear electrical circuits including inductive couplings
typ: artykuł
Jagiełło, Adam
Energetyczny model matematyczny magnesowania ferromagnetyków
typ: artykuł
Radzik, Michał
Badania numeryczne wpływu składowej przemiennej momentu mechanicznego na widma prądów i prędkości kątowej maszyny synchronicznej
typ: artykuł
Samotyy, Volodymyr
Analiza procesów okresowych nieliniowych urządzeń elektromagnetycznych systemów automatyki
typ: artykuł
Sieja, Marek
Procedure of discrete determination of signal maximising the integral-square criterion
typ: artykuł
Sobczyk, Tadeusz; Radzik, Michał
Numeryczny test zbieżności algorytmu bezpośredniego określania stanów ustalonych w maszynach prądu przemiennego z uwzględnieniem równania ruchu
typ: artykuł
Sobczyk, Tadeusz; Węgiel, Tomasz; Grahl-Madsen, Mads; Styrylski, Marcin
Integrated turbine with PM generator for small hydro-power plants
typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/