Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 2. Architecture iss. 2-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17


Technical Transactions iss. 2. Architecture iss. 2-A
typ: numer czasopisma
Kantarek, Anna Agata; Gyurkovich, Jacek
Future of the cities – cities of the future. Introduction
typ: artykuł
Bardzińska-Bonenberg, Teresa
Poznań – 19th c. Postindustrial areas and buildings in the city centre
typ: artykuł
Bonenberg, Wojciech
The future of the city. Between science and creative vision
typ: artykuł
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Vertical farms in the cities of the future
typ: artykuł
Franchini, Ado
Ideas of city and urban transformations
typ: artykuł
Franta, Anna
Adaptable city
typ: artykuł
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Forms of inhabitants’ participation in the shaping of their places of residence. The idea, specificity, problems
typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
Human–values–beauty city–architect–composition
typ: artykuł
Marmolejo Duarte, Carlos; Tornés Fernández, Moria
Do employment subcenters structure mobility patterns and land consumption? A global analysis for the main metropolitan areas in Spain
typ: artykuł
Motak, Maciej
Cities of the future according to urban history
typ: artykuł
Naboni, Emanuele; Woźniak-Szpakiewicz, Ewelina; Doray, Christopher
Future cities: design opportunities for the improvement of air quality
typ: artykuł
Paprzyca, Krystyna
A decrease in the “attractiveness” of urban space in medium size towns – selected spatial and social aspects
typ: artykuł
Pluta, Katarzyna
The role of green in spatial composition of contemporary urban solutions
typ: artykuł
Wehle-Strzelecka, Stanisława
Energy-efficient technologies in the formation of the cities of the future
typ: artykuł
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Polish cities of the future – trends, concepts, implementations
typ: artykuł
Zachariasz, Agata
Parks, green areas and landscape in view of new concepts related to the shaping of structure and form of a city
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/