Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41373)
Inne bazy bibliograficzne (14436)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1984)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7504)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Samotyy, Volodymyr

Analiza procesów okresowych nieliniowych urządzeń elektromagnetycznych systemów automatyki

typ: artykuł

 

Wariant tytułu Analysis of periodical processes of non-lineal electromagnetic devices in the system of automation
Data wydania 2010
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydawnictwo PK
Język polski

tematyka
Abstrakt Zaproponowano algorytm optymizacji czasowej modelu wrażliwości na warunki początkowe. Podstawowym zadaniem jest analityczne obliczanie przybliżenia początkowego, które zmniejsza liczbę iteracji w modelu wrażliwości na warunki początkowe.

Algorythm of improvement of times optimization of the model of sensitivities to the initial state, has beeen offered. The main idea lies in analytic accounting of the first approximation which reduces the number of iterations in the model of sensitivities to the initial state.
Klasyfikacja PKT [430000] Elektrotechnika
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej [E]

zasób
Plik zasobu SamotyyV_AnalizaProcesow.pdf
Format pdf
Licencja Licencja PK. Brak możliwości edycji i druku.
Prawo dostępu Zasób dostępny dla wszystkich
Liczba pobrań 1138

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/