Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 9. Mechanika z. 3-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13

Biłous, Paweł; Rozumek, Dariusz; Ładoga, Tadeusz
Trwałość próbek z karbem geometrycznym wykonanych ze stali S355N
typ: artykuł
German, Janusz; Mikulski, Zbigniew
Numeryczna symulacja stopniowego uszkadzania się laminatów kompozytowych
typ: artykuł
German, Janusz; Mikulski, Zbigniew
Zastosowanie koncepcji uszkodzeń kontynualnych do opisu progresywnego zniszczenia laminatów kompozytowych
typ: artykuł
Hebda, Mariusz; German, Janusz
Współczynnik interakcji naprężeń w kryteriach wytężeniowych stosowanych dla kompozytów włóknistych
typ: artykuł
Janus-Michalska, Małgorzata; Jasińska, Dorota
Odporność na pękanie auksetycznych materiałów komórkowych o regularnej mikrostrukturze
typ: artykuł
Kordzikowski, Piotr
Zastosowanie energetycznego kryterium Rychlewskiego do oceny wytężania anizotropowych materiałów wykazujących efekt różnicy wytrzymałości
typ: artykuł
Latus, Paweł; Nowak, Marcin
Analiza wpływu początkowego rozkładu parametru uszkodzenia na pracę ustrojów prętowych
typ: artykuł
Marciniak, Zbigniew; Rozumek, Dariusz; Bodnar, Grzegorz
Rozwój ścieżek pękania zmęczeniowego przy różnych stosunkach zginania do skręcania
typ: artykuł
Mikulski, Leszek; Kisiel, Adam
Wykorzystanie dystrybucji w opisie zniszczenia połączeń klejonych. Warunki poprawnego stosowania zasady de Saint-Venanta
typ: artykuł
Robak, Grzegorz
Analiza rozwoju pęknięć zmęczeniowych w złożonych stanach obciążenia
typ: artykuł
Rozumek, Dariusz; Lachowicz, Cyprian T.
Zastosowanie metody MES do oceny prędkości zmęczeniowego pękania w próbkach krzyżowych
typ: artykuł
Śnieżek, Lucjan; Hutsaylyuk, Volodymyr; Gliha, Vladimir; Vuherer, Tomaz; Stępień, Sławomir
Analiza trwałości zmęczeniowej rurociągu ze stali austenitycznej
typ: artykuł
Zaborski, Adam
Zastosowanie automatów komórkowych do numerycznej symulacji korozji betonu pod obciążeniem
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/