Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 6. Civil Engineering iss. 2-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 37
12
następne


Technical Transactions iss. 6. Civil Engineering iss. 2-B
typ: numer czasopisma
Bochenek, Janusz
The selection criteria for appointing the contractor for building works in public procurement process in selected EU countries
typ: artykuł
Górecki, Jarosław
Problems associated with project maturity in construction companies
typ: artykuł
Kończak, Aneta; Pasławski, Jerzy
Hybrid approach in learning from examples in construction process design
typ: artykuł
Książek, Mariola; Nowak, Paweł; Rosłon, Jerzy
Decision making with use of AHP method in construction
typ: artykuł
Szafranko, Elżbieta
Ways to determine criteria in multi-criteria methods applied to assessment of variants of a planned building investment
typ: artykuł
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Szewczyk, Bartłomiej
Analysis of methods for assessing partner relationships in construction projects
typ: artykuł
Kośmieja, Maria; Gajzler, Marcin; Pasławski, Jerzy
Flexible designing of a road infrastructure example
typ: artykuł
Baumann, Tomasz; Dziadosz, Agnieszka; Kapliński, Oleg; Rejment, Mariusz
Range of application and limitations of the earned value method in construction project estimation
typ: artykuł
Kozik, Renata
Green Public Procurement criteria for construction contracts
typ: artykuł
Szymański, Paweł; Winiecka-Kowalczyk, Blanka; Nowotarski, Piotr
Multi-criteria certification of buildings in Poland
typ: artykuł
Czarnigowska, Agata; Tokarski, Zbigniew
Asphalt-aggregate mix handling process of porous pavement rehabilitation project
typ: artykuł
Jaskowska-Lemańska, Justyna; Wałach, Daniel; Siatka, Alicja
Selected issues concerning reconstruction of the palace complex in Gorzanow
typ: artykuł
Szczygielski, Maciej; Stopa, Łukasz
Usage of new soil improvement techniques in road embankment constructions
typ: artykuł
Śladowski, Grzegorz; Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Description of technological and organisational problems in construction works using the example of restoration of the outer courtyard on Wawel Hill
typ: artykuł
Tracz, Krzysztof
Methodology of large project accomplishment based on nuclear power plants construction
typ: artykuł
Konior, Jarosław
Intensity of defects in residential buildings and their technical wear
typ: artykuł
Wałach, Daniel; Dybeł, Piotr; Jaskowska-Lemańska, Justyna
Repair process in the pithead building and its infrastructure as an example of repair works in industrial facilities
typ: artykuł
Gredka, Andrzej; Zioberski, Jan Lech; Dziadosz, Agnieszka
Role of monitoring a construction project with the application of the graphic visualisation method
typ: artykuł
Orłowski, Zygmunt; Radziejowska, Aleksandra
Monitoring of buildings in selected stages of service life (SL) – case studies
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/