betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9793)
    Artykuły i Czasopisma (7104)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37823)
Inne bazy bibliograficzne (9027)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1846)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 18. Architektura z. 8-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 40
12
następne

Kamisiński, Tadeusz; Kinasz, Roman; Rubacha, Jarosław; Pilch, Adam
Korekta akustyczna wnęk podbalkonowych w sali Opery Lwowskiej
Typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
Ponowoczesny rynek w małym mieście zabytkowym o funkcji turystycznej. Projekt techniczny dla Janowca nad Wisłą
Typ: artykuł
Petryszyn, Halina
Modernistyczne ujęcie sztuki sakralnej w konstrukcjach tradycyjnych
Typ: artykuł
Schäfer, Bernadeta
Plac Paryski w Berlinie. Ramy prawne do odbudowy zabytkowego zespołu urbanistycznego
Typ: artykuł
Zachariasz, Agata
Zmieniające się pojęcie nowoczesności w dziełach architektury krajobrazu na przykładzie ogrodów modernistycznych
Typ: artykuł
Barnaś, Janusz
Nowoczesne technologie w projektowaniu i wykonawstwie ścian osłonowych. Wpływ nowoczesnych technologii na kształtowanie elewacji
Typ: artykuł
Bojęś, Andrzej
Przeszklenia z zastosowaniem szyb giętych, a możliwości kształtowania architektonicznego budynków
Typ: artykuł
Brych, Małgorzata
Realizacja celów humanitarnych dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym
Typ: artykuł
Jasiński, Artur
Techniczne i technologiczne środki zabezpieczenia budynków przed atakiem terrorystycznym
Typ: artykuł
Jóźwik, Anna
Wpływ nowych technologii szkła na formę architektoniczną
Typ: artykuł
Kusionowicz, Teresa
Problem odpływu powietrza z mieszkań wentylowanych grawitacyjnie
Typ: artykuł
Celadyn, Wacław
Architektura energooszczędna w planowaniu przestrzennym
Typ: artykuł
Dziedzic, Bogdan
Dom pasywny, semiaktywny czy aktywny o zrównoważonym bilansie energetycznym?
Typ: artykuł
Gaczoł, Tomasz
Kominy słoneczne – wybrane przykłady
Typ: artykuł
Jaworska-Michałowska, Maria
Ekologiczny aspekt termomodernizacji – wybrane zagadnienia
Typ: artykuł
Kabrońska, Joanna
Technologie budowlane w procesie poprawy jakości energetycznej budynków
Typ: artykuł
Majerska-Pałubicka, Beata
Uwarunkowania technologiczne i funkcjonalno-przestrzenne w przyjaznych środowisku obiektach architektonicznych
Typ: artykuł
Niewitecki, Stefan
Okiennice i rolety zewnętrzne a energooszczędność budynku
Typ: artykuł
Piebiak, Iwona
Transparentne izolacje termiczne w kierunkach estetycznych architektury solarnej
Typ: artykuł
Podhalański, Bogusław
Sportowa nawierzchnia solarna w kontekście pierwszej realizacji w Polsce
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/