Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41249)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 18. Architektura z. 8-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 40
12
następne

Kamisiński, Tadeusz; Kinasz, Roman; Rubacha, Jarosław; Pilch, Adam
Korekta akustyczna wnęk podbalkonowych w sali Opery Lwowskiej
typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
Ponowoczesny rynek w małym mieście zabytkowym o funkcji turystycznej. Projekt techniczny dla Janowca nad Wisłą
typ: artykuł
Petryszyn, Halina
Modernistyczne ujęcie sztuki sakralnej w konstrukcjach tradycyjnych
typ: artykuł
Schäfer, Bernadeta
Plac Paryski w Berlinie. Ramy prawne do odbudowy zabytkowego zespołu urbanistycznego
typ: artykuł
Zachariasz, Agata
Zmieniające się pojęcie nowoczesności w dziełach architektury krajobrazu na przykładzie ogrodów modernistycznych
typ: artykuł
Barnaś, Janusz
Nowoczesne technologie w projektowaniu i wykonawstwie ścian osłonowych. Wpływ nowoczesnych technologii na kształtowanie elewacji
typ: artykuł
Bojęś, Andrzej
Przeszklenia z zastosowaniem szyb giętych, a możliwości kształtowania architektonicznego budynków
typ: artykuł
Brych, Małgorzata
Realizacja celów humanitarnych dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym
typ: artykuł
Jasiński, Artur
Techniczne i technologiczne środki zabezpieczenia budynków przed atakiem terrorystycznym
typ: artykuł
Jóźwik, Anna
Wpływ nowych technologii szkła na formę architektoniczną
typ: artykuł
Kusionowicz, Teresa
Problem odpływu powietrza z mieszkań wentylowanych grawitacyjnie
typ: artykuł
Celadyn, Wacław
Architektura energooszczędna w planowaniu przestrzennym
typ: artykuł
Dziedzic, Bogdan
Dom pasywny, semiaktywny czy aktywny o zrównoważonym bilansie energetycznym?
typ: artykuł
Gaczoł, Tomasz
Kominy słoneczne – wybrane przykłady
typ: artykuł
Jaworska-Michałowska, Maria
Ekologiczny aspekt termomodernizacji – wybrane zagadnienia
typ: artykuł
Kabrońska, Joanna
Technologie budowlane w procesie poprawy jakości energetycznej budynków
typ: artykuł
Majerska-Pałubicka, Beata
Uwarunkowania technologiczne i funkcjonalno-przestrzenne w przyjaznych środowisku obiektach architektonicznych
typ: artykuł
Niewitecki, Stefan
Okiennice i rolety zewnętrzne a energooszczędność budynku
typ: artykuł
Piebiak, Iwona
Transparentne izolacje termiczne w kierunkach estetycznych architektury solarnej
typ: artykuł
Podhalański, Bogusław
Sportowa nawierzchnia solarna w kontekście pierwszej realizacji w Polsce
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/