Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41249)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 4. Mechanika z. 2-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 15

Bizoń, Krzysztof; Żurek, Zbigniew H.
Badania wytrzymałości zmęczeniowej stali stosowanej na zestawy kołowe na podstawie jej parametrów magnetycznych
typ: artykuł
Bogacz, Roman; Grzyb, Andrzej; Tokaj, Piotr
Monitorowanie stanu pojazdu i toru na podstawie pomiaru przyspieszeń na korpusach łożysk zestawu kołowego
typ: artykuł
Firlik, Bartosz; Chudzikiewicz, Andrzej
Koncepcja systemu monitorowania stanu technicznego lekkich pojazdów szynowych
typ: artykuł
Firlik, Bartosz; Czechyra, Bartosz
Symulacyjne podstawy systemu monitorowania stanu technicznego lekkiego pojazdu szynowego
typ: artykuł
Jacyna, Marianna; Pyza, Dariusz; Wasiak, Mariusz
Znaczenie infrastruktury transportowej w realizacji procesów logistycznych
typ: artykuł
Kadziński, Adam; Gill, Adrian; Pruciak, Konrad
Rozpoznawanie źródeł zagrożeń jako ważny element metod zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej
typ: artykuł
Kałuża, Eugeniusz
Aspekty doboru głównych parametrów technicznych lokomotyw przeznaczonych do krajowego ruchu towarowego
typ: artykuł
Kwaśnikowski, Jerzy; Gill, Adrian; Gramza, Grzegorz
Szacowanie stopnia strat ponoszonych przez przewoźników kolejowych w wyniku zdarzeń niepożądanych w ruchu kolejowym
typ: artykuł
Marciniak, Zygmunt
Układy napędowe lekkich pojazdów szynowych z wykorzystaniem urządzeń hydrostatycznych
typ: artykuł
Sawczuk, Wojciech; Szymański, Grzegorz
Zastosowanie wybranych charakterystyk widmowych sygnału drganiowego do diagnozowania kolejowego hamulca tarczowego
typ: artykuł
Sitarz, Marek; Řezníček, Rudolf; Mańka, Adam; Hełka, Andrzej
Badania stanowiskowe zjawisk termicznych zachodzących w układzie koło kolejowe – klocek hamulcowy
typ: artykuł
Tomaszewski, Franciszek; Orczyk, Małgorzata; Szymański, Grzegorz; Czechyra, Bartosz
Ocena klimatu akustycznego tramwaju na postoju i podczas jazdy
typ: artykuł
Tomaszewski, Franciszek; Wojciechowska, Estera
Transport kolejowy a ochrona środowiska
typ: artykuł
Trzmielowski, Sebastian; Urbańczyk, Paweł
Badania układów hamulcowych pojazdów szynowych w zakresie odporności na obciążenie cieplne
typ: artykuł
Zając, Grzegorz
Badania hałasu i drgań w tramwajach
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/