Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6298
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Chemistry
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 27
12
następne

Baran, Agnieszka; Tarnawski, Marek; Kaczmarski, Mateusz
Assessment of agricultural utilization of bottom sediments from the Besko reservoir
typ: artykuł
Bibora, Petr; Svoboda, Miroslav; Ledererová, Jaroslava; Leber, Pavel
EnviMIX building products based on industrial wastes and their potential use also beyond the area of water engineering
typ: artykuł
Bieda, Bogusław
Stochastic assessment by Monte Carlo simulation for LCI applied to steel process chain: the ArcelorMittal Steel Poland S.A. in Krakow, Poland, case study
typ: artykuł
Cichy, Barbara; Kużdżał, Ewa; Skulimowski, Andrzej; Pukocz, Przemysław
A prospective study of inorganic waste from Polish chemical industry
typ: artykuł
Famielec, Stanisław; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
Waste from leather industry. Threats to the environment
typ: artykuł
Głomba, Michał; Szmigielska, Elżbieta
Conversion of calcium carbonate into synthetic gypsum in flue gas desulphurization technology using wet limestone method
typ: artykuł
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof
Adsorption cooling as an effective method of waste heat utilization
typ: artykuł
Jarosiński, Andrzej; Radomski, Piotr
Comparison of selected methods of industrial magnesium sulphate purification from iron compounds
typ: artykuł
Junák, Jozef; Števulová, Nadežda
New direction for waste utilization in civil engineering production
typ: artykuł
Junáková, Natália; Bálintová, Magdaléna
Utilization possibilities of sediment waste extracted from water reservoir
typ: artykuł
Kamińska, Anita
Method for increasing the calorific value of fragmented wood biomass
typ: artykuł
Kidalova, Lucia; Terpakova, Eva; Števulová, Nadežda; Sičáková, Alena
Application of hemp in preparation of building materials
typ: artykuł
Madejska, Lucyna; Jarosiński, Andrzej; Żelazny, Sylwester; Kušnierová, Mariá; Chachlowska, Monika
Properties of geopolymer binder obtained from fly ash
typ: artykuł
Mońka, Piotr; Szczepaniak, Włodzimierz; Zabłocka-Malicka, Monika
Gasification of RAM memory waste
typ: artykuł
Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz; Radomski, Piotr; Jarosiński, Andrzej
Chitosan-based hyrogel for industrial waste treatment
typ: artykuł
Polowczyk, Izabela; Bastrzyk, Anna; Sawiński, Wojciech; Koźlecki, Tomasz; Rudnicki, Piotr; Sadowski, Zygmunt
Sorption properties of fly ash from brown coal burning towards arsenic removal
typ: artykuł
Rusek, Piotr; Zdunek, Anna; Hubicki, Zbigniew; Wójcik, Grzegorz; Zięba, Emil
Studies on removal of Ni(II), Cu(II), Zn(II), Pb(II) and ammonium ions from sedimentary waters from municipal sewage-treatment plants with natural inorganic sorbents
typ: artykuł
Skoneczna, Joanna; Skoneczny, Szymon
The method of managing different sorts of plastics mixtures
typ: artykuł
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz; Wzorek, Zbigniew; Tyliszczak, Bożena
Synthesis of biomimetic HAp-PAA/PEG hydrogel composites
typ: artykuł
Sobczuk, Henryk; Guz, Łukasz
Odour pollution of air
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/