betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37867)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 7. Architecture iss. 2-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2013
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Technical Transactions iss. 7. Architecture iss. 2-A
Typ: numer czasopisma
Gyurkovich, Mateusz
Public spaces in knowledge civilization cities – part one: Barcelona
Typ: artykuł
Januszkiewicz, Krystyna
A new polish architecture after the political and economical changes in 1989 towards critical regionalism
Typ: artykuł
Kozłowski, Tomasz
Architectural sculpture
Typ: artykuł
Kozłowski, Tomasz
The beginnings of contemporary expressionism
Typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Iconography of Jan Matejko as a source of knowledge about cities in eastern Galicia. Introduction to studies
Typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
The origins of spatial development of Manhattan
Typ: artykuł
Siestrzewitowska, Marzena
(I) Public spaces for the 21st century youth ‒ needs and expectations
Typ: artykuł
Siestrzewitowska, Marzena
(II) Public spaces for the 21st century youth ‒ composition, architectural form, modern technical solutions
Typ: artykuł
Stachura, Ewa
Studies on current housing conditions in Poland: urban scale and commonly used areas attributes in housing estates
Typ: artykuł
Stachura, Ewa; Borowska, Monika; Domańska, Joanna
Design guidelines for multi-service centre in municipality Wilkowice
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/