Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 4. Mechanics iss. 1-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13


Technical Transactions iss. 4 Mechanics iss. 1-M
typ: numer czasopisma
Bera, Piotr; Heinrich, Małgorzata; Jasica, Grażyna; Szybka, Jan
Developing the operational reliabity of motor vehicles
typ: artykuł
Fabiś-Domagała, Joanna
FMEA analysis of potential failures of turbochargers for combustion engines by the use of the simularity method
typ: artykuł
Fajkoš, Rostislav; Zima, Radim
Evaluation of effect of surface quality of machined rail way wheels on fatigue strength
typ: artykuł
Jankowski, Krzysztof; Zbrowski, Andrzej
Electric shock safety in automotive electrical systems
typ: artykuł
Kossov, Eugeny; Babeł, Marek; Furman, Victor
Improvements in transient performance under locomotive diesel-generator mode changing conditions
typ: artykuł
Kowalski, Sławomir; Kądziołka, Tomasz
Directions for modernisation and construction of contemporary rail vehicles
typ: artykuł
Lorenc, Augustyn; Więcek, Paweł
Safety and effectiveness of road cargo transport between Poland and Russia
typ: artykuł
Mikusova, Miroslava
Need of joint efforts to prevent road crashes death and injuried
typ: artykuł
Parkitny, Waldemar
Analysis of qualitative criteria for railway passenger transport between chosen voivodeship cities
typ: artykuł
Pilch, Robert; Bera, Piotr; Szybka, Jan
Application of neural networks for optimisation of signalling in road traffic
typ: artykuł
Szkoda, Maciej
Life cycle cost analysis of Europe‒Asia transportation systems
typ: artykuł
Więcek, Paweł; Lorenc, Augustyn
Integrated, sustainable approach to the management of urban freight transport ‒ review of the world’s solutions
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/